Obec PREDAJNÁ - Aktuálne z PREDAJNEJ
vyhľadávanie 

Aktuálne z PREDAJNEJ

Zo života obce
Rozbaliť Rozbaľ Zbaliť Zbaľ
2023

29.12.2023
[10:20]
Projekt "podpora opatrení k zvyšovaniu bezpečnosti dopravy a vybudovanie orientačného informačného systému v obci Predajná" (2023) | OBEC |
Projekt podpora opatrení k zvyšovaniu bezpečnosti dopravy a vybudovanie orientačného informačného systému v obci Predajná ...


28.12.2023
[10:00]
Predajnianske zvesti 6/2023 | MÉDIÁ |
Kačacie hody, Advent, Vítanie Mikuláša, aktivity starostky a iné zo života škôl, športu a seniorov v čísle 6/2023 zvestí ...


12.12.2023
[10:00]
Územný plán obce Predajná, zmena a doplnok č.5 | OBEC |
Nahliadnite na územnoplánovacú dokumentáciu Územný plán obce Predajná, zmena a doplnok č. 5 - JÚL 2022


6.12.2023
[8:40]
🕒 👨‍💼 OBECNÁ KNIŽNICA - otváracie hodiny - UTOROK + ŠTVRTOK od 15:00-16:30 .. | INFOSERVIS |
🕒 👨‍💼 OBECNÁ KNIŽNICA - OTVARACIE HODINY - Utorok + Štvrtok od 15:00-16:30 ...


4.12.2023
[8:40]
🕒 👨‍💼👩‍💼 POZVÁNKA na Zasadnutie OZ PREDAJNÁ 14. 12. 2023 o 16.30 | INFOSERVIS |
POZVÁNKA na Zasadnutie OZ PREDAJNÁ 14. 12. 2023 o 16.30 ...


29.11.2023
[8:22]
Mikuláš 2023 - 4. 12. | ŽIVOT OBCE |
Milé deti, pozývame Vás na privítanie Mikuláša dňa 4.12.2023 (v pondelok) o 16.30 hod. na námestí Juraja Pejku v Predajnej,


27.11.2023
[10:30]
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2024 - NÁVRH | INFOSERVIS |
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2024 - NÁVRH ...


27.11.2023
[9:10]
ROZHODNUTIE SÚ - územné rozhodnutie o umiestnení stavby "SO 03 Odstavné plochy pre kultúrny dom v Nemeckej" | INFOSERVIS |
ROZHODNUTIE SÚ - územné konanie o umiestnení stavby "SO 03 Odstavné plochy pre kultúrny dom v Nemeckej"


21.11.2023
[8:22]
Katarínske HODOVANIE - 25. 11. 2023 | ŽIVOT OBCE |
Obec Predajná a reštaurácia HAMKY MŇAMKY Vás srdečne pozývajú na Katarínske HODY + ľudová hudba na Námestí J. Pejku od 12.00


20.11.2023
[10:20]
Nové autobusové zastávky I/66 | OBEC |
Realizácia projektu "Nové autobusové zastávky pozdlž cesty I/66 a v obidvoch smeroch a rekonštrukcia spevnených plôch v ich okolí“ ...


20.11.2023
[8:40]
🕒 👨‍💼👩‍💼 POZVÁNKA na Zasadnutie OZ PREDAJNÁ 21. 11. 2023 o 16.30 | INFOSERVIS |
POZVÁNKA na Zasadnutie OZ PREDAJNÁ 21. 11. 2023 o 16.30 ...


20.11.2023
[7:10]
OZNAM - ambulancia MUDr. Gál zatvorená od 4. - 21. 12. 2023 /plánovaná dovolenka/ | INFOSERVIS |
OZNAM - Ambulancia MUDr. Gál zatvorená od 4. - 21. 12. 2023 /plánovaná dovolenka/


16.11.2023
[10:22]
👉 OZNAM - Vylúčenie osobnej železničnej dopravy medzi stanicami DUBOVÁ - PODBREZOVÁ a späť, v čase od 9.00 -12.10 hod., v dňoch 20. – 24. novembra 2023 | INFOSERVIS |
Vylúčenie osobnej železničnej dopravy medzi železničnými stanicami DUBOVÁ - PODBREZOVÁ a späť v dňoch 20. – 24. novembra 2023 /ŽSR - výlukové práce/


14.11.2023
[8:40]
OZNAM - StVPS - Predĺženie termínu nahlásenia stavu vodomerov v obci Predajná do 19. 11. 2023 | INFOSERVIS |
OZNAM - StVPS - nahlásenie stavu vodomerov v obci Predajná do 19. 11. 2023 ...


8.11.2023
[11:20]
Rozšírenie cintorína s urnovým hájom | OBEC |
Rozšírenie cintorína obec Predajná a výrub drevín v okolí Domu smútku - prípravné práce na projekte nového cintorína a sadových úprav ...


7.11.2023
[15:30]
OZNAM - ZBER A VÝMENA PAPIERA - 10. 11. 2023 od 15:30 | INFOSERVIS |
OZNAM - ZBER A VÝMENA PAPIERA - 10. 11. 2023 od 15:30 ...


7.11.2023
[10:22]
Pietny akt ukončenia 1. sv. vojny | ŽIVOT OBCE |
Pietny akt pri príležitosti ukončenia 1. svetovej vojny sa uskutoční dňa 11. 11. 2023 v Predajnej o 11.00 ...


7.11.2023
[8:40]
Zverejnenie začiatku konania - Výrub drevín - Ján Nomilner | INFOSERVIS |
Zverejnenie začiatku konania - Výrub drevín - Ján Nomilner ...


31.10.2023
[9:00]
Lampiónový sprievod - 16. 11. 2023 | ŽIVOT OBCE |
Obec Predajná Vás pozýva na lampiónový sprievod ulicami obce + predaj punču + zábavné aktivity v ZŠ a telocvični, od 16.00 hod.


30.10.2023
[10:22]
Plán zasadnutí OZ Predajná v 2. polroku 2023 | SAMOSPRÁVA |
Plán zasadnutí OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Predajnej v 2. polroku 2023 ...


29.10.2023
[8:22]
Duševné zdravie - tréningy - od 2. 10 2023 | ŽIVOT OBCE |
Starostlivosť o duševné zdravie - tréningy /každý druhý pondelok + stredu/ v KC Predajná od ...


27.10.2023
[8:40]
Zverejnenie začiatku konania - Výrub drevín - Stanislav Slamka | INFOSERVIS |
Zverejnenie začiatku konania - Výrub drevín - Stanislav Slamka ...


24.10.2023
[12:30]
Starostivosť o komíny | INFOSERVIS |
PRÍPRAVA + PREVENCIA + USMERNENIE + Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi + PPB + lehoty čistenia a kontrol ...


17.10.2023
[8:10]
OZNAMENIE SÚ - územné konanie - SO 03 Odstavné plochy pre kultúrny dom v Nemeckej | INFOSERVIS |
OZNAMENIE SÚ - územné konanie - SO 03 Odstavné plochy pre kultúrny dom v Nemeckej


15.10.2023
[10:22]
Mesiac úcty k starším - 20. 10. 2023 | ŽIVOT OBCE |
Obec Predajná a ZŠ pozýva na kultúrne popoludnie 20. 10. 2023 o 16.00 hod. do SD v Predajnej ...


5.10.2023
[10:22]
Šarkaniada - 8. 10. 2023 | ŽIVOT OBCE |
Príď si vypustiť svojho šarkana na lúku nad ... v nedeľu od 15:00 ...


2.10.2023
[11:40]
Zverejnenie začiatku konania - Výrub drevín - Milan Kováč | INFOSERVIS |
Zverejnenie začiatku konania - Výrub drevín - Milan Kováč ...


2.10.2023
[10:00]
Voľby do NR SR 2023 - 30. 9. - VYSLEDKY | SAMOSPRÁVA |
Voľby do NR SR 2023 - info pre voliča + zapisovateľ + email + volebná miestnosť + okrsok + hlasovací preukaz + VYSLEDKY ...


27.9.2023
[8:22]
Októbrová výzva obcí - 10 000 krokov | ŽIVOT OBCE |
Októbrová výzva obcí v SR a ČR 10 000 krokov - Registrácia od 27. 9. 2023 ...


26.9.2023
[10:22]
Vyrob si svojho šarkana - 27. 9. + 4. 10. 2023 | ŽIVOT OBCE |
Príď si vyrobiť svojho šarkana a súťažiť o veselé ceny v KC v stredu od ...


26.9.2023
[9:10]
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Stavebné povolenie - KOŠTIAL PAVOL - Rodinný dom – stavebné úpravy a nadstavba | INFOSERVIS |
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Stavebné povolenie - KOŠTIAL PAVOL - Rodinný dom – stavebné úpravy a nadstavba


18.9.2023
[14:20]
Kanalizácia - nevhodný odpad | OBEC |
Kanalizácia nie je čierna diera - správajme sa zodpovedne ...


30.8.2023
[9:40]
🕒 👨‍💼👩‍💼 POZVÁNKA na Zasadnutie OZ PREDAJNÁ 6. 9. 2023 o 16.30 | INFOSERVIS |
POZVÁNKA na Zasadnutie OZ PREDAJNÁ 6. 9. 2023 o 16.30 ...


30.8.2023
[6:00]
🔥 ODVOLANIE času ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU od 31. 8. 2023 od 7:00 do odvolania | INFOSERVIS |
ODVOLANIE času ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU od 31. 8. 2023 od 7:00 ...


24.8.2023
[10:22]
Pietny akt k 79. výročiu SNP | ŽIVOT OBCE |
Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 79. výročia SNP, dňa 28. 8. 2023 v Predajnej o 10.00 ...


23.8.2023
[13:00]
🔥 VYHLÁSENIE času ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU od 23. 8. 2023 od 7:00 do odvolania | INFOSERVIS |
VYHLÁSENIE času ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU od 23. 8. 2023 od 7:00 do odvolania ...


23.8.2023
[12:00]
👉 OZNAM - ZBER TEXTILU - 21. 09. 2023 | INFOSERVIS |
OZNAM - ZBER TEXTILU - 21. 09. 2023


22.8.2023
[14:20]
Riešenie migračných výziev v obci Predajná | OBEC |
Realizácia projektu "Riešenie migračných výziev v obci Predajná" - trvanie projektu 3/2022 - 3/2023 ...


21.8.2023
[9:10]
ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE o umiestnení stavby a o využívaní územia "IBV Predajná 23 RD, 1BD" | INFOSERVIS |
ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE o umiestnení stavby a o využívaní územia "IBV Predajná 23 RD, 1BD"


15.8.2023
[10:10]
OZNAM - ZBER PLASTOV - 17. 8. 2023 (štvrtok) | INFOSERVIS |
Dňa 17. 8. 2023 (ŠTVRTOK) v raňajších hodinách sa uskutoční v obci ZBER PLASTOV


10.8.2023
[14:30]
VIESSMANN POHÁR - 42. ročník Memoriál hrdinov SNP v letnom biatlone 19. - 20. 8. 2023 | INFOSERVIS |
s medzinárodnou účasťou . Klub biatlonu - strelnica Šimáň PREDAJNÁ ...


3.8.2023
[16:10]
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania KOŠTIAL PAVOL | INFOSERVIS |
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania KOŠTIAL PAVOL


3.8.2023
[14:30]
Majstrovstvá sveta v letnom Biatlone 24. - 27. 8. 2023 v Osrblí | INFOSERVIS |
Majstrovstvá sveta v letnom biatlone na kolieskových lyžiach. Najprestížnejšie športové podujatie tohto leta 24. - 27. 8. 2023 v Osrblí ...


1.8.2023
[8:00]
DNI OBCE + Guľášmajster 2023 - 5. - 6. 8. | ŽIVOT OBCE |
SUPER PROGRAM + Guľášmajster v rámci DNI OBCE Predajná /registrácia do 26. 7. na OcU/, v areáli Spoločenského domu, ...


26.7.2023
[10:00]
ZVEREJNENIE zámeru zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa | INFOSERVIS |
ZVEREJNENIE zámeru zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa ...


26.7.2023
[10:00]
Workshop Pracovný pohovor v KC Predajná | ŽIVOT OBCE |
Workshop je určený pre všetkých do 30 rokov, či už si absolvent, nezamestnaný, alebo mamička na rodičovskej, 10. 8. v Komunitnom centre ...


12.7.2023
[-1:0-1]
Chránte svoju úrodu a dodržiavajte zásady protipožiarnej bezpečnosti ! | INFOSERVIS |
Preventívne opatrenia na zníženie požiarovosti pri zbere obilnín, ich pozberá úprava, skladovanie krmovín a slamy (zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru) ...


3.7.2023
[10:20]
Komunitný plán obce Predajná 2023 - 2030 | OBEC |
Komunitný plán sociálnych služieb obce Predajná 2023 - 2030 schválený + Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb v obci


3.7.2023
[9:40]
🕒 👨‍💼👩‍💼 POZVÁNKA na Zasadnutie OZ PREDAJNÁ 19. 7. 2023 o 16.30 | INFOSERVIS |
POZVÁNKA na Zasadnutie OZ PREDAJNÁ 19. 7. 2023 o 16.30 ...


1.7.2023
[10:00]
DENNÉ letné TABORY v Komunitnom centre Predajná | ŽIVOT OBCE |
Príď zažiť Letné denné tábory, od 17. - 20. 7. + od 14. - 18. 8. , 70 - 55 EUR/týždeň, registrácia ...


26.6.2023
[8:10]
OZNÁMENIE o prerušení distribúcie elektriny 28. 6. 2023 v čase od 07.30 - 15.00 hod. | INFOSERVIS |
SSE distribúcia oznamuje. že 28. 6. 2023 v čase od 07.30 - 15.00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny


23.6.2023
[-1:0-1]
Erasmus pre mladých podnikateľov | INFOSERVIS |
Rozbiehate podnikanie ? Vycestujte bezplatne do zahraničia, získať know-how od podnikateľov, na dobu 1 až 6 mesiacov ...


23.6.2023
[8:40]
!!! UPOZORNENIE RÚVZ BB pre občanov - nákaza kliešťovej encefalitídy v okrese Brezno | INFOSERVIS |
UPOZORNENIE RÚVZ BB pre občanov - nákaza kliešťovej encefalitídy v okrese Brezno ...


21.6.2023
[9:40]
🕒 👨‍💼👩‍💼 POZVÁNKA na Zasadnutie OZ PREDAJNÁ 28. 6. 2023 od 16.00 | INFOSERVIS |
POZVÁNKA na Zasadnutie OZ PREDAJNÁ 28. 6. 2023 od 16.00 ...


16.6.2023
[10:10]
OZNAM - ZBER PLASTOV - 20. 6. 2023 (utorok) | INFOSERVIS |
Dňa 20. 6. 2023 (UTOROK) v raňajších hodinách sa uskutoční v obci ZBER PLASTOV


7.6.2023
[15:30]
OZNAM - ZBER A VÝMENA PAPIERA - 8. 6. 2023 od 16:00 na Námestí Juraja Pejku | INFOSERVIS |
OZNAM - ZBER A VÝMENA PAPIERA - 8. 6. 2023 od 16:00 na Námestí Juraja Pejku ...


7.6.2023
[9:10]
STAVEBNÉ POVOLENIE - stavba "15336 Predajná - GUDRÓNOVÉ JAMY:-ZAHUSTENIE DTS" | INFOSERVIS |
STAVEBNÉ POVOLENIE - stavba "15336 Predajná - GUDRÓNOVÉ JAMY:-ZAHUSTENIE DTS"


5.6.2023
[-1:0-1]
Záverečný účet obce 2022 - NÁVRH | INFOSERVIS |
Návrh záverečného účtu obce Predajná na rok 2022 ...


29.5.2023
[-1:0-1]
POZEMKOVÉ ÚPRAVY v obci Predajná 2020 - 2024 | SAMOSPRÁVA |
+ POZVÁNKA na prerokovanie návrhu rozdeľovacieho plánu projektu pozemkových úprav v KÚ Predajná v dňoch 29. 5. - 29. 6. 2023 ... + ...


29.5.2023
[15:22]
MDD - 3. 6. | ŽIVOT OBCE |
Obec Predajná pozýva VŠETKY deti na CESTU DO ROZPRÁVKY ...


29.5.2023
[11:00]
ZVEREJNENIE zámeru prenajať obecný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa - prenájom pozemkov vo vlastníctve obce Predajná od 1.7.2023 do 31.12.2024 (do ukončenia pozemkových úprav) | INFOSERVIS |
ZVEREJNENIE zámeru prenajať obecný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa - prenájom pozemkov vo vlastníctve obce Predajná od 1.7.2023 do 31.12.2024 (do ukončenia pozemkových úprav) ...


29.5.2023
[10:10]
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a lehoty na dokončenie stavby - Projekt na podporu opatrení k zvyšovaniu bezpečnosti dopravy k dopravnému uzlu v obci Nemecká | INFOSERVIS |
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a lehoty na dokončenie stavby - Projekt na podporu opatrení k zvyšovaniu bezpečnosti dopravy k dopravnému uzlu v obci Nemecká


29.5.2023
[8:30]
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2023 - NÁVRH | INFOSERVIS |
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2023 - NÁVRH ...


28.5.2023
[-1:0-1]
Vývoz odpadových vôd + kontakt | INFOSERVIS |
MIROKAL - vývoz odpadových vôd v regióne Banská Bystrica a Zvolen ... kontakt ...


22.5.2023
[10:10]
OZNAM - OČKOVANIE PSOV proti besnote - 23. 5. 2023 /utorok/ od 16.30 -17.30 na námestí v Predajnej. Na Kramlišti od 16.00-16.30. Poplatok za očkovanie proti besnote je 10 Eur, kompletné zaočkovanie proti 7 infekčný chorobám vrátane besnoty stojí 20 Eur. Priniesť očkovacie preukazy. | INFOSERVIS |
OZNAM - OČKOVANIE PSOV proti besnote - 23. 5. 2023 /utorok/ od 16.30 -17.30 na námestí v Predajnej. Na Kramlišti od 16.00-16.30. Poplatok za očkovanie proti besnote je 10 Eur, kompletné zaočkovanie proti 7 infekčný chorobám vrátane besnoty stojí 20 Eur. Priniesť očkovacie preukazy.


17.5.2023
[15:30]
OZNAM - ZBER A VÝMENA PAPIERA - 22. 5. 2023 od 15:30 | INFOSERVIS |
OZNAM - ZBER PAPIERA - 22. 5. 2023 od 15:30 ...


17.5.2023
[10:10]
OZNAM - ZBER PLASTOV - 18. 5. 2023 (štvrtok) | INFOSERVIS |
Dňa 18. 5. 2023 (ŠTVRTOK) v raňajších hodinách sa uskutoční v obci ZBER PLASTOV


16.5.2023
[8:10]
OZNÁMENIE SSD - prerušenie dodávky elektriny 25. 5. 2023 od 7.30 - 15.30 hod. | INFOSERVIS |
SSD distribúcia oznamuje. že 25. 5. 2023 v čase od 7.30 - 15.30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny


12.5.2023
[10:22]
DEŇ MATIEK - 14. 5. | ŽIVOT OBCE |
Pozývame mamičky a babičky dňa 14.5.2023 /v nedeľu/ o 14,30 hod. do spoločenského domu, na bohatý kultúrny program ...


11.5.2023
[-1:0-1]
„Vyzvi srdce k pohybu“ | INFOSERVIS |
Celonárodná kampaň „Vyzvi srdce k pohybu“ od 15. mája – 6. augusta 2023 ...


10.5.2023
[-1:0-1]
HOREHRONIE - UNIKÁTNE cyklovýlety | INFOSERVIS |
HOREHRONIE NA KOLESÁCH - ponuka super CYKLOVÝLETOV pre nezabudnuteľný rodinný školský či firemný výlet ...


2.5.2023
[9:40]
🕒 👨‍💼👩‍💼 POZVÁNKA na Zasadnutie OZ PREDAJNÁ 10. 5. 2023 od 16.00 | INFOSERVIS |
POZVÁNKA na Zasadnutie OZ PREDAJNÁ 10. 5. 2023 od 16.00 ...


27.4.2023
[14:10]
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o začatí stavebného konania GUDRÓNOVÉ JAMY - ZAHUSTENIE | INFOSERVIS |
OZNÁMENIE o začatí stavebného konania GUDRÓNOVÉ JAMY - ZAHUSTENIE


3.4.2023
[12:22]
👉 OZNAM - ZMENA - vývoz KOMUNÁLNEHO ODPADU - 6. 4. 2023 /7. 4. - sviatok/ | INFOSERVIS |
OZNAM - ZMENA - vývoz KOMUNÁLNEHO ODPADU - 6. 4. 2023 /7. 4. - sviatok/


30.3.2023
[12:22]
👉 OZNAM - ZBER TEXTILU - 24. - 25. 04. 2023 | INFOSERVIS |
OZNAM - ZBER TEXTILU - 24. - 25. 04. 2023


30.3.2023
[10:22]
👉 OZNAM - Výluka osobnej železničnej dopravy DUBOVÁ - PODBREZOVÁ a späť, od 09.00 -12.10 hod., v dňoch 3. – 5. apríla 2023 | INFOSERVIS |
Vylúčenie osobnej železničnej dopravy DUBOVÁ - PODBREZOVÁ a späť, od 09.00 -12.10 hod., v dňoch 3. – 5. apríla 2023 /ŽSR - výlukové práce/


27.3.2023
[11:00]
ZVEREJNENIE zámeru predaja pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa | INFOSERVIS |
ZVEREJNENIE zámeru predaja pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa ...


27.3.2023
[11:00]
ZVEREJNENIE zámeru zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa | INFOSERVIS |
ZVEREJNENIE zámeru zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa ...


27.3.2023
[10:20]
I/66 Predajná križovatka – nový most | OBEC |
Realizácia projektu "Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v BB kraji - I/66 Predajná križovatka – nehodové miesto“ ...


22.3.2023
[-1:0-1]
Kurzy aj pre zamestnaných MISERICORDIA | INFOSERVIS |
NÁRODNÝ PROJEKT - Nestrať prácu vzdelávaj sa - ...


20.3.2023
[-1:0-1]
Svetový deň vody 22. 3. 2023 | INFOSERVIS |
Pri príležitosti Svetového dňa vody otestujeme vašu vodu zo studní bezplatne ...


20.3.2023
[11:40]
🌲 OZNÁMENIE o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania - verejná vyhláška - SCONS, s.r.o. infraštruktúra pre budúce 23RD a 1BD - 12. 4. 2023 | INFOSERVIS |
OZNÁMENIE o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania - verejná vyhláška - SCONS, s.r.o. infraštruktúra pre budúce 23RD a 1BD - 12. 4. 2023, ...


17.3.2023
[10:00]
ZÁPIS do 1. ročníka | ŽIVOT OBCE |
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA na šk. rok 2023/2024 sa uskutoční 5. apríla 2023 o 16.00 v budove ZŠ ...


15.3.2023
[10:40]
🌲 OZNAMENIE - StVPS - zmena ceny vody od 1. 3. 2023 - odpočty vodomerov - forma komunikácie | INFOSERVIS |
OZNAMENIE - StVPS - zmena ceny vody od 1. 3. 2023 - odpočty vodomerov - forma komunikácie ...


13.3.2023
[9:40]
🕒 👨‍💼👩‍💼 POZVÁNKA na Zasadnutie OZ PREDAJNÁ 22. 3. 2023 od 16.00 | INFOSERVIS |
POZVÁNKA na Zasadnutie OZ PREDAJNÁ 22. 3. 2023 od 16.00 ...


10.3.2023
[-1:0-1]
Bezplatné dlhové poradenstvo Brezno | INFOSERVIS |
POMÁHAME DLŽNÍKOM - bezplatné dlhové poradenstvo: ekonomické, psychlogické, právne + otváracie hodiny ...


1.3.2023
[12:10]
⚠ PRERUŠENÁ DODÁVKY VODY - 2.3.2022 od 08:00 - 12:00 hod.(ul.Kalvárska, Farská, Borgondia, Bečov, Zabečov, Zábrežná) | INFOSERVIS |
OZNAM - PRERUŠENÁ DODÁVKY VODY - ul.Kalvárska, Farská,Borgondia, Bečov, Zabečov,Zábrežná - 2. 3. 2022 od 08:00 - 12:00 hod.


27.2.2023
[12:00]
ČAJ O PIATEJ 10. 3. 2023 | ŽIVOT OBCE |
Pozývame Vás do modernizovanej obecnej knižnice na príjemné posedenie pri čaji, káve a dobrej knižke od 17:00 ...


22.2.2023
[10:22]
🍀 ROZHODNUTIE o prerušení konania - predĺženie (stavba Nagyovci) | INFOSERVIS |
ROZHODNUTIE o prerušení konania - predĺženie (stavba Nagyovci)


20.2.2023
[-1:0-1]
SCHVÁLENÝ ROZPOČET obce Predajná na rok 2023 s výhľadom na roky 2023-2025 (schválený na zasadnutí OZ dňa 14.2.2023 Uznesením č. 34/2023) | INFOSERVIS |
PLATNÝ ROZPOČET obce Predajná na roky 2023 - 2025 [Schválený rozpočet obce Predajná na rok 2023 s výhľadom na roky 2023-2025] ...


20.2.2023
[-1:0-1]
ZMOS - PROTEST pred NR SR 22. 2. 2023 od 11.00 | INFOSERVIS |
Kto škodí mestám a obciam – škdí ľuďom ...


20.2.2023
[11:10]
ODPADY: Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu (KO) za rok 2022 obec Predajná: 49,32 % | OBEC |
vyprodukovné: 563,88 ton, zhodnotené 278,10 ton + Prehlásenie obce pre určenie úrovne vytriedenia KO a platenia poplatku za KO v r. 2023 ...


19.2.2023
[14:30]
Správne triedenie odpadov - obaly od syrov | OBEC |
Ako správne vytriediť obaly od syrov ? ...


17.2.2023
[-1:0-1]
Schválený rozpočet ZŠ MŠ Predajná na rok 2023 | INFOSERVIS |
Schválený rozpočet ZŠ MŠ Predajná na rok 2023 ...


17.2.2023
[8:10]
OZNAM - GUDRÓNY - Územné rozhodnutie o umiestnení stavby "Predajná - Gudrónové jamy: Zahustenie DTS" | INFOSERVIS |
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Územné rozhodnutie o umiestnení stavby "Predajná - Gudrónové jamy: Zahustenie DTS" ...


14.2.2023
[14:30]
Majstrovstvá Slovenska v Biatlone 25. - 26. 2. 2023 v Osrblí | INFOSERVIS |
Majstrovstvá Slovenska v Biatlone 25. - 26. 2. 2023 ...


13.2.2023
[13:40]
UPOZORNENIE OR PZ BR - Odstavenie el. prúdu na OR PZ v Brezne 22. 2. 2023 a 24. 2. 2023 od 7.00 - 17.30 | INFOSERVIS |
UPOZORNENIE OR PZ BR - Odstavenie el. prúdu na OR PZ v Brezne 22. 2. 2023 a 24. 2. 2023 od 7.00 - 17.30 ...


12.2.2023
[12:00]
FAŠIANGOVÝ sprievod 18. 2. 2023 | ŽIVOT OBCE |
Obec Predajná a KV komisia Vás pozýva na sprievod v maskách ulicami Predajnej + pampúšiky + punč od 15.30 ...


7.2.2023
[14:00]
BISTU DEDINA BOMBA NÁPAD - 11. 2. 2023 | ŽIVOT OBCE |
Pozývame Vás na divadelné vystúpenie ochotníkov RÁZTOČAN, 11. 2. 2023 o 17.00 v Spoločenskom dome


6.2.2023
[14:00]
VALENTÍNsky darček 13. 2. 2023 | ŽIVOT OBCE |
Príď si vyrobiť Valentínsky darček v Komunitnom centre od 14.00 - 16.30 hod. ...


6.2.2023
[12:00]
VALENTÍNsky karneval 14. 2. 2023 | ŽIVOT OBCE |
Valentínsky karneval pre detičky od 1 - 4. rokov aj s mamičkami v Komunitnom centre od 9.30 - 11.00 hod. ...


6.2.2023
[9:40]
POZVÁNKA na Zasadnutie OZ PREDAJNÁ 14. 2. 2023 od 16.00 | INFOSERVIS |
POZVÁNKA na Zasadnutie OZ PREDAJNÁ 14. 2. 2023 od 16.00 ...


5.2.2023
[14:00]
HURÁ PRÁZDNINY v Komunitnom centre Predajná 27. 2. - 1. 3. 2023 | ŽIVOT OBCE |
Zábevné aktivity cez jarné prázdniny v Komunitnom centre od 08.00 - 16.30 hod. ...


4.2.2023
[14:00]
UTORKOVÉ HERNIČKY v Komunitnom centre Predajná | ŽIVOT OBCE |
UTORKOVÉ HERNIČKY pre DETIČKY AJ MAMIČKY v Komunitnom centre od 9.30 - 10.30 hod. (utorok) ...


1.2.2023
[14:00]
Komunitné centrum Predajná AKTUÁLNE + FOTO | OBEC |
Komunitné centrum AKTUÁLNE AKTIVITY ...


30.1.2023
[12:30]
ZMOS - protestné zhasnutie osvetlenia - 30. 1. 2023 od 19.00 | INFOSERVIS |
Mestá a obciam ZHASÍNA NÁDEJ ...


22.1.2023
[14:22]
Referendum 21. 1. 2023 + VÝSLEDKY | SAMOSPRÁVA |
REFERENDUM 2023 - "predčasné skončenie volebného obdobia NR SR" - 21. 1. 2023 od 7:00 - 22:00 ... + VÝSLEDKY ...


5.1.2023
[11:10]
OZNAM - Zber nebezpečného odpadu: Elektroodpad, nebezpečný odpad, použitý olej - 11. - 12. 1. 2023 (v stredu, štvrtok) | INFOSERVIS |
Zber nebezpečného odpadu v obci Predajná bude 11. - 12. 1. 2023 (v stredu, štvrtok) v raňajších hodinách. Elektroodpad, nebezpečný odpad, použitý olej


4.1.2023
[14:30]
IBU CUP 4 Brezno - Osrblie - 5. - 8. 1. 2023 | INFOSERVIS |
NBC v Osrblí, 40 krajín sveta, FUNZÓNA: hudobné vystúpenia, virtuálne 3D okuliare, koleso šťastia, Nasťa Kuzminová, Labková Patrola, laserové zbrane, ...


4.1.2023
[10:40]
🌲 OZNÁMENIE o strategickom dokumente: Územný plán obce Predajná - Zmeny a doplnok č. 5 | INFOSERVIS |
OZNÁMENIE o strategickom dokumente: Územný plán obce Predajná, zmeny a doplnok č. 5 ...


2.1.2023
[10:22]
Poslanci OZ Predajná - volebné obdob. 2022 - 2026 | SAMOSPRÁVA |
Poslanci Obecného zastupiteľstva obce - volebné obdobie 2022 - 2026, + určenie pracovných obvodov poslancov OZ Predajná v zmysle Uznesenia č. 23/2022 ...


2.1.2023
[9:40]
OZNÁMENIE - k podávaniu daňového priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa a poplatku za komunálny odpad pre rok 2023 | INFOSERVIS |
OZNÁMENIE - k podávaniu daňového priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa a poplatku za komunálny odpad ...

O obci Panoráma obce Kontakty Mapa obce