Obec PREDAJNÁ - Komunitné centrum Predajná
vyhľadávanie 
Domáca stránka

Komunitné centrum Predajná

Komunitné centrum Predajná
Komunitné centrum (KC)
Komunitné centrum

Komunitné centrum je
samostatná sociálna služba, ktorej činnosť vymedzuje Zákon 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, §24d.

Komunitné centrum je zariadenie poskytujúce programy, ktorých cieľom je vzdelávanie, tvorenie záujmových aktivít, občianska svojpomoc alebo riešenie určitých problémov.

Svoje ciele komunitné centrum napĺňa prostredníctvom metód sociálnej práce (napr. sociálne poradenstvo, práca so skupinou), preventívnymi aktivitami, záujmovými činnosťami a komunitnou prácou a rehabilitáciou (zámerom a cieľom procesov v rámci komunitnej rehabilitácie je zapojiť do komunity osoby so zdravotným alebo sociálnym znevýhodnením prostredníctvom poskytovania vhodných rehabilitačných a sociálnych služieb, ktoré sú poskytované priamo v  komunite s cieľom integrovať ľudí so znevýhodnením do danej komunity)

Víziou Komunitného centra Predajná je mať k dispozícii v obci Predajná otvorený priestor pre jednotlivcov, skupiny a vôbec pre všetkých obyvateľov obce Predajná, ktorého cieľom je reagovať na potreby lokálnej komunity a zároveň riešiť potreby ​komunity.​  Víziou je tiež vytvárať v obci hodnoty spolutvorenia, prepájania sa a bezpečného podporného prostredia.

Deň otvorených dverí, sa uskutočnil dňa 20.10. 2021 od 17:00 do 19:00 (18:30) v priestoroch komunitného centra – ulica Bečov.

Komunitné centrum Predajná je občanom k dispozícii každý týždeň od pondelka do stredy v nasledujúcich otváracích hodinách:

Pondelok: 8:00 – 16:00
Utorok:
8:00 – 16:00
Streda:
12:00 – 17:30

Zabehnuté pravidelné voľnočasové aktivity v komunitnom centre:
2021-komunitne-centrum-pred-rekonstrukciou-Predajna_10-17_001 2021-komunitne-centrum-pred-rekonstrukciou-Predajna_10-17_002 2021-komunitne-centrum-pred-rekonstrukciou-Predajna_10-17_003 2021-komunitne-centrum-pred-rekonstrukciou-Predajna_10-17_004 2021-komunitne-centrum-pred-rekonstrukciou-Predajna_10-17_005 2021-komunitne-centrum-pred-rekonstrukciou-Predajna_10-17_006 2021-komunitne-centrum-pred-rekonstrukciou-Predajna_10-17_007 2021-komunitne-centrum-pred-rekonstrukciou-Predajna_10-17_008 2021-komunitne-centrum-pred-rekonstrukciou-Predajna_10-17_009 2021-komunitne-centrum-pred-rekonstrukciou-Predajna_10-17_010 2021-komunitne-centrum-pred-rekonstrukciou-Predajna_10-17_011 2021-komunitne-centrum-pred-rekonstrukciou-Predajna_10-17_012 2021-komunitne-centrum-pred-rekonstrukciou-Predajna_10-17_013 2021-komunitne-centrum-pred-rekonstrukciou-Predajna_10-17_014 2021-komunitne-centrum-pred-rekonstrukciou-Predajna_10-17_015 2021-komunitne-centrum-pred-rekonstrukciou-Predajna_10-17_016 2021-komunitne-centrum-pred-rekonstrukciou-Predajna_10-17_017 2021-komunitne-centrum-pred-rekonstrukciou-Predajna_10-17_018 2021-komunitne-centrum-pred-rekonstrukciou-Predajna_10-17_019 2021-komunitne-centrum-pred-rekonstrukciou-Predajna_10-17_020 2021-komunitne-centrum-pred-rekonstrukciou-Predajna_10-17_021 2021-komunitne-centrum-pred-rekonstrukciou-Predajna_10-17_022 2021-komunitne-centrum-Predajna_10-17_023 2021-komunitne-centrum-Predajna_10-17_024 2021-komunitne-centrum-Predajna_10-17_025 2021-komunitne-centrum-Predajna_10-17_026 2021-komunitne-centrum-Predajna_10-17_027 2021-komunitne-centrum-Predajna_10-17_028 2021-komunitne-centrum-Predajna_10-17_029 2021-komunitne-centrum-Predajna_10-17_030 2021-komunitne-centrum-Predajna_10-17_031 2021-komunitne-centrum-Predajna_10-17_032 2021-slavnostne-otvorenie-komunitneho-centra_10-17_001 2021-slavnostne-otvorenie-komunitneho-centra_10-17_002 2021-slavnostne-otvorenie-komunitneho-centra_10-17_003 2021-slavnostne-otvorenie-komunitneho-centra_10-17_004 2021-slavnostne-otvorenie-komunitneho-centra_10-17_005 2021-slavnostne-otvorenie-komunitneho-centra_10-17_006 2021-slavnostne-otvorenie-komunitneho-centra_10-17_007 2021-slavnostne-otvorenie-komunitneho-centra_10-17_008 2021-slavnostne-otvorenie-komunitneho-centra_10-17_009 2021-slavnostne-otvorenie-komunitneho-centra_10-17_010 2021-slavnostne-otvorenie-komunitneho-centra_10-17_011 2021-slavnostne-otvorenie-komunitneho-centra_10-17_012 2021-slavnostne-otvorenie-komunitneho-centra_10-17_013 2021-slavnostne-otvorenie-komunitneho-centra_10-17_014 2021-slavnostne-otvorenie-komunitneho-centra_10-17_015 2021-slavnostne-otvorenie-komunitneho-centra_10-17_016 2021-slavnostne-otvorenie-komunitneho-centra_10-17_017 2021-slavnostne-otvorenie-komunitneho-centra_10-17_018 2021-slavnostne-otvorenie-komunitneho-centra_10-17_019