Obec PREDAJNÁ - Odpady
vyhľadávanie 
Domáca stránka

Odpady

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu obce Predajná
2022
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu obce Predajná na rok 2022


Prehlásenie obce pre určenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu (KO) a platenia poplatku za KO
Oznámenie úrovne vytriedenia odpadov v obci Predajná za rok 2022
Obec Predajná v zmysle zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a podľa prílohy č.1 k nariadeniu vlády č.330/2018 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov dosiahla úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 49,32 %. Podľa tabuľky z prílohy č.1 k nariadeniu vlády č.330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb za uloženie odpadov a podrobností súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov, bude obec Predajná pre rok 2023 platiť sadzbu za uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládku odpadov Sekológ Brezno: 18 €/1tonu (1.3. 2023 - 29. 2. 2024).
Obec Predajná vyzbierala v roku 2022: - 563,88 ton odpadu, zhodnotené 278,10 ton odpadu
( r. 2021: - 183,46 ton komunálneho odpadu, vyseparované len 160,26 ton odpadu)
( r. 2020: - 218,90 ton komunálneho odpadu, vyseparované len 96,25 ton odpadu)
Poplatky_za_odpad.pdf
Harmonogram zberu odpadu 2024
Harmonogram vrecového tuhého KOMUNÁLNEHO ODPADU a zberu PLASTOV
v obci PREDAJNÁ na rok 2024

2024-harmonogram-komunalny-odpad-a-plasty.pdf

Ďalšie foto