Obec PREDAJNÁ - Pozemkové úpravy
vyhľadávanie 

Pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy v katastrálnom území obce Predajná
Rozbaliť Rozbaľ Zbaliť ZbaľNázov
Dátum


Hide details for 20232023
Hide details for 05/29/202305/29/2023
Calendar Icon05/29/2023Search IconPOZVÁNKA na prerokovanie návrhu rozdeľovacieho plánu projektu pozemkových úprav v KÚ Predajná v dňoch 29.05. - 29.06.2023 [527 kB] [.pdf] ...
Hide details for 20222022
Hide details for 11/02/202211/02/2022
Calendar Icon11/02/2022Search IconVEREJNÁ VYHLÁŠKA - návrh zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode pozemkových úprav v KÚ Predajná - 2.11.2022 [3537 kB] [.pdf] ...
Hide details for 08/19/202208/19/2022
Calendar Icon08/19/2022Search IconVEREJNÁ VYHLÁŠKA - Schválenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia pozemkových úprav v KÚ Predajná - 19.08.2022 [2847 kB] [.pdf] ...
Hide details for 06/27/202206/27/2022
Calendar Icon06/27/2022Search IconVEREJNÁ VYHLÁŠKA - Zverejnenie návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v KÚ Predajná - 27.06.2022 [822 kB] [.pdf] ...
Hide details for 06/24/202206/24/2022
Calendar Icon06/24/2022Search IconVEREJNÁ VYHLÁŠKA - Schválenie registra pôvodného stavu v KÚ Predajná - 20.06.2022 [1033 kB] [.pdf] ...
Hide details for 04/19/202204/19/2022
Calendar Icon04/19/2022Search IconVEREJNÁ VYHLÁŠKA - Zverejnenie registra pôvodného stavu v obvode projektu pozemkových úprav v KÚ Predajná - 21.04.2022 - 21.05.2022 [762 kB] [.pdf] ...
Hide details for 20212021
Hide details for 08/02/202108/02/2021
Calendar Icon08/02/2021Search IconVEREJNÁ VYHLÁŠKA - Pozvánka na prvé ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v KÚ Predajná - 18.08.2021 [392 kB] [.pdf] ...
Calendar Icon08/02/2021Search IconSPLNOMOCNENIE na zastupovanie v správnom konaní pozemkových úprav v KÚ Predajná [193 kB] [.pdf] ...
Calendar Icon08/02/2021Search IconSTANOVY združenia účastníkov pozemkových úprav v KÚ Predajná - NÁVRH [645 kB] [.pdf] ...
Hide details for 07/07/202107/07/2021
Calendar Icon07/07/2021Search IconOZNÁMENIE - prvé ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v kat. území Predajná - 18.08.2021 [166 kB] [.pdf] ...
Hide details for 20202020
Hide details for 11/23/202011/23/2020
Calendar Icon11/23/2020Search IconOZNAM - predprojektové geodetické práce v katastrálnom území obce Predajná [42 kB] [.pdf] ...
Hide details for 10/02/202010/02/2020
Calendar Icon10/02/2020Search IconROZHODNUTIE verejná vyhláška rozhodnutie vo veci nariadenia pozemkových úprav podľa zákona č. 330/1991 Zb. [2287 kB] [.pdf] ...
Calendar Icon10/02/2020Search IconMAPA k rozhodnutiu vo veci nariadenia pozemkových úprav podľa zákona č. 330/1991 Zb. [428 kB] [.pdf] ...