Obec PREDAJNÁ - Rozvoj obce
vyhľadávanie 
Domáca stránka

Rozvoj obce


ERB Predajná
PROGRAM (PROJEKTY) ROZVOJA OBCE PREDAJNÁ
Hide details for UPNUPN
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PREDAJNÁ - MAPY [54056 kB]
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PREDAJNÁ - ZÁVAZNÁ ČASŤ [128 kB]
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PREDAJNÁ - MAPY - zmena a doplnok č. 1 (August 2010) [3568 kB]
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PREDAJNÁ - TEXTOVÁ ČASŤ- zmena a doplnok č. 1 (August 2010) [300 kB]
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PREDAJNÁ - TEXTOVÁ ČASŤ- zmena a doplnok č. 2 (August 2018) [331 kB]
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PREDAJNÁ - MAPY - zmena a doplnok č. 2 (August 2018) [8616 kB]
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PREDAJNÁ - TEXTOVÁ ČASŤ- zmena a doplnok č. 3 (Máj 2019) [232 kB]
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PREDAJNÁ - MAPY - zmena a doplnok č. 3 (Máj 2019) [85918 kB]
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PREDAJNÁ - TEXTOVÁ ČASŤ- zmena a doplnok č. 4 (Máj 2022) [515 kB]
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PREDAJNÁ - MAPY - zmena a doplnok č. 4 (Máj 2022) [3030 kB]
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PREDAJNÁ - MAPY - zmena a doplnok č. 5 (December 2023) [42041 kB]
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PREDAJNÁ - TEXTOVÁ ČASŤ- zmena a doplnok č. 5 (December 2023) [1510 kB]
Hide details for rok 2023 - Zvyšovanie bezpečnosti dopravy a vybudovanie orientačného info systémurok 2023 - Zvyšovanie bezpečnosti dopravy a vybudovanie orientačného info systému
2023 - Projekt "Podpora opatrení k zvyšovaniu bezpečnosti dopravy a vybudovanie orientačného informačného systému v obci Predajná" [200 kB]
Hide details for rok 2023 - Rozširenie cintorína s urnovým hájomrok 2023 - Rozširenie cintorína s urnovým hájom
2023 - Projekt "Rozširenie cintorína s urnovým hájom v obci Predajna" [13116 kB]
2023 - Projekt "Rozširenie cintorína s urnovým hájom v obci Predajna" (mapa zóny A s klimatickou funkciou) [370 kB]
Hide details for rok 2023 - Nové autobusové zastávky I/66rok 2023 - Nové autobusové zastávky I/66
Projekt "Nové autobusové zastávky I/66 v obci Predajna" (oznámenie o schválení žiadosti o príspevok) [705 kB]
Projekt "Nové autobusové zastávky I/66 v obci Predajna" (štúdia riešenia stavby) [2985 kB]
Projekt "Nové autobusové zastávky I/66 v obci Predajna" (informačná tabuľa) [205 kB]
Hide details for rok 2022 - Podpora a rozvoj obecnej knižnicerok 2022 - Podpora a rozvoj obecnej knižnice
Podpora a rozvoj obecnej knižnice [518 kB]
Hide details for rok 2022-2023 - Riešenie migračných výziev v obci Predajnárok 2022-2023 - Riešenie migračných výziev v obci Predajná
Projekt "Riešenie migračných výziev v obci Predajná" [886 kB]
Hide details for rok 2021 - Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Predajná II. etapa 9/2021rok 2021 - Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Predajná II. etapa 9/2021
Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Predajná II. etapa 9/2021 [95 kB]
Hide details for rok 2021-2023 - Podpora opatrovateľskej služby II v obci Predajnárok 2021-2023 - Podpora opatrovateľskej služby II v obci Predajná
Projekt "Podpora opatrovateľskej služby II v obci Predajná" [391 kB]
Hide details for rok 2020 - WIFI pre Teba v obci Predajnárok 2020 - WIFI pre Teba v obci Predajná
Projekt "WIFI pre Teba v obci Predajná" [217 kB]
Hide details for rok 2019-2021 - Podpora opatrovateľskej služby v obci Predajnárok 2019-2021 - Podpora opatrovateľskej služby v obci Predajná
Projekt "Podpora opatrovateľskej služby v obci Predajná" - Formulár príkladov dobrej praxe ESF [421 kB]
Projekt "Podpora opatrovateľskej služby v obci Predajná" [161 kB]
Hide details for rok 2019-2020 - Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Predajná I. etapa 7/2019 - 1/2020rok 2019-2020 - Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Predajná I. etapa 7/2019 - 1/2020
Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Predajná I. etapa 7/2019 - 1/2020 [151 kB]
Hide details for rok 2018-2019rok 2018-2019
Projekty "Rozvoj obce" [233 kB]
Hide details for rok 2017-2022 - Rozvoj sociálnych služieb v obci Predajnárok 2017-2022 - Rozvoj sociálnych služieb v obci Predajná
Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb na roky 2018 – 2022 [485 kB]
Priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2017 – 2022 v obci Predajná [161 kB]
Hide details for rok 2017-2018 - Národný projekt Podpora opatrovateľskej službyrok 2017-2018 - Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby
Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby - roky 2017-2018 [124 kB]
Hide details for rok 2017rok 2017
Projekty "Rozvoj obce" [305 kB]
Hide details for rok 2015 - Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Predajnárok 2015 - Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Predajná
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Predajná [141 kB]
Hide details for rok 2015 - Projekt kanalizácie v obci Predajnárok 2015 - Projekt kanalizácie v obci Predajná
Verejná kanalizácia - zmluva o pripojení [68 kB]
Čerpadlo kanalizácie [964 kB]
Verejná kanalizácia - žiadost o tlakovú kanalizačnú prípojku [33 kB]
Hide details for rok 2014 - Rekonštrukcia verejného priestranstva pri kultúrnom dome Predajnárok 2014 - Rekonštrukcia verejného priestranstva pri kultúrnom dome Predajná
Projekty "Rozvoj obce" realizované v rokoch 2013 - 2015 [85 kB]
Hide details for rok 2014-2015 - Revitalizácia okolia Domu smútku obce Predajnárok 2014-2015 - Revitalizácia okolia Domu smútku obce Predajná
Projekty "Rozvoj obce" realizované v rokoch 2013 - 2015 [85 kB]
Hide details for rok 2013 - Renovácia obradnej siene a výmena okien na OcÚ Predajnárok 2013 - Renovácia obradnej siene a výmena okien na OcÚ Predajná
Projekty "Rozvoj obce" realizované v rokoch 2013 - 2015 [85 kB]
Hide details for rok 2012 - Rekonštrukcie Námestia Juraja Pejkurok 2012 - Rekonštrukcie Námestia Juraja Pejku
Rekonštrukcie Námestia Juraja Pejku [3344 kB]
Hide details for rok 2011-2018 - Podpora zamestnanostirok 2011-2018 - Podpora zamestnanosti
Projekty realizované v spolupráci s ÚPSVR Brezno z finančných prostriedkov štátu a Európskeho sociálneho fondu v roku 2011-2015 [93 kB]
Projekty realizované v spolupráci s ÚPSVR Brezno z finančných prostriedkov štátu a Európskeho sociálneho fondu v roku 2016-2017 [91 kB]
Projekty realizované v spolupráci s ÚPSVR Brezno z finančných prostriedkov štátu a Európskeho sociálneho fondu v roku 2017-2018 [84 kB]
Hide details for rok 2010 - Rekonštrukcie ZŠ Predajnárok 2010 - Rekonštrukcie ZŠ Predajná
Projekt Rekonštrukcia Základnej školy s Materskou školou Predajná [58 kB]
Zvyšovanie bezpečnosti dopravy a vybudovanie orientačného info systému (2023)
Projekt podpora opatrení k zvyšovaniu bezpečnosti dopravy a vybudovanie orientačného informačného systému v obci Predajná
projekt-zvysovanie-bezpecnosti-dopravy-vybudovanie-orientacno-info-systemu-obec-2023.pdf
Podpora opatrovateľskej služby II v obci (2021-2023)
Projekt "Podpora opatrovateľskej služby II v obci Predajná"
- trvanie projektu 12/2021 - 11/2023
projekt-podpora-opatrovatelskej-sluzby-II-v-obci-Predajna-2021-2023.pdf


Podpora opatrovateľskej služby v obci Predajná


„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu ľudské zdroje“Názov projektu: Podpora opatrovateľskej služby II v obci Predajná

Prioritná os: 8. REACT-EU
Investičná priorita: 8.1.1 – Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného digitálneho a odolného oživenia hospodárstva
Konkrétny cieľ: 8.1.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva
Schéma pomoci: Schéma štátnej pomoci na podporu opatrovateľskej služby č. ŠP SVHZ – 2/2021

Cieľ projektu: Zabezpečenie dostupnosti domácej opatrovateľskej služby s cieľom podporiť zotrvanie osôb odkázaných na pomoc inej osoby v rodinnom prostredí.

Aktivity projektu: Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby s cieľom podporiť zotrvanie osôb odkázaných na pomoc inej osoby v rodinnom prostredí, prostredníctvom podpory 3 pracovných miest.

Krátky opis projektu: Poskytovanie opatrovateľskej služby predkladaným projektom v obci Predajná bude prebiehať v zmysle zákona 448/2008 o sociálnych službách v zmysle ustanovení § 12 odsek 1 písm. c) bod 2; § 13 odsek 3 a § 41. Projektom sa bude podporovať výkon sociálnej služby t.j. domáca opatrovateľská služba. Sociálna služba bude realizovaná v zmysle zákona terénnou formou a poskytovaná fyzickej osobe v jej domácom prostredí v súlade s § 41 v rozsahu opatrovateľskej služby. Terénna forma sociálnej služby bude poskytovaná fyzickým osobám, ktoré sú z dôvodu svojho veku, pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav odkázané na pomoc inej osoby pri každodenných aktivitách, t.j. podpora zotrvania klienta vo svojom prirodzenom prostredí. Zároveň sa znižuje dopyt po inštitucionálnej starostlivosti. Opatrovateľská služba je služba personalizovaná a komplexná (úkony sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť, základné sociálne aktivity, dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít....). Opatrovateľská služba poskytovaná v zmysle ustanovení (§ 41) zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov sa považuje za službu všeobecného hospodárskeho záujmu. Každý občan, ktorý splní podmienky, t.j. má právoplatné rozhodnutie mesta o odkázanosti na OSL minimálne v stupni II., má právo požiadať príslušnú obec/mesto (podľa miesta svojho trvalého pobytu) o poskytnutie OSL (pokiaľ obec/mesto nevie poskytnúť zabezpečí prostredníctvom neverejného poskytovateľa).

Dĺžka realizácie projektu: 24 kalendárnych mesiacov
Realizácia hlavnej aktivity začala v 12/2021 a bude trvať do 11/2023.

Výsledky projektu:
Cieľom projektu je podporiť zotrvanie ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby čo najdlhšie v prirodzenom rodinnom prostredí. Realizáciou projektu sa zvyšuje dostupnosť opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov a taktiež sa podporuje ich zotrvanie v prirodzenom prostredí, v rodine či komunite. Vytvára sa vhodné prostredie pre zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzických osôb a ich rodín viesť samostatný život, podporuje sa integrácia cieľovej skupiny do spoločnosti. Realizáciou projektu sa predchádza odkázanosti na služby sociálnej starostlivosti pobytového charakteru. Ďalším pozitívnym efektom realizácie je podpora súbehu pracovného a rodinného života rodinných príslušníkov cieľovej skupiny žijúcich v spoločnej domácnosti.

Výstupom aktivity bude:
  • znižovanie počtu klientov, umiestnených do zariadení sociálnych služieb,
  • zabezpečenie výkonu opatrovateľskej služby pre 3 klientov po dobu 24 mesiacov,
  • zabezpečenie úhrady mzdových výdavkov pre 3 opatrovateľov/opatrovateliek po dobu 24 mesiacov,
  • zníženie zaťaženia rozpočtu mesta na obdobie 24 mesiacov,
  • uspokojenie narastajúceho dopytu zo strany klientov o poskytnutie opatrovateľskej služby,
  • eliminovanie zvyšovania úhrady za opatrovateľskú službu zo strany občana,
  • vytvorenie podmienok pre nezávislý a slobodný život občanov odkázaných na pomoc spoločnosti v prirodzenom sociálnom prostredí,
  • ochrana pred sociálnym vylúčením a podpora spoločenského začlenenia a zabezpečenia základných ľudských práv – ochrana života a zdravia a zabezpečenie dôstojnosti a integrity jednotlivca,
  • skvalitnenie života aj rodinných príslušníkov/príbuzných opatrovaného.

FIANCOVANIE PROJEKTU:
Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ, štátneho rozpočtu a spolufinancovanie obce formou refundácie. Oprávnenými výdavkami budú skutočne vynaložené mzdové výdavky prijímateľa na pracovné miesta v mesačnej výške celkovej ceny práce, resp. max. 680 EUR pri plnom pracovnom úväzku.

Výška nenávratného finančného príspevku: max. 48 960,00 EUR

Trvalé dopravné značenie (rok 2017)
Projekt trvalé dopravné značenie

Oznamujeme občanom,
že sa v celej obci po uliciach bude od 7.11.2017 do 10.11.2017
montovať trvalé dopravné značenie.
Obec tento projekt realizuje s prostriedkov Ministerstva financií SR ,ktoré získalo formou dotácie a z obecného rozpočtu .

Projekt bol vypracovaný autorizovanym projektantom a odsúhlasený Okresným dopravným inšpektorátom v Brezne a Okresným úradom Brezno, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií . Zároveň bol obstaraný verejnou obchodnou súťažou ako zákazk a s nízkou hodnotou§117 zák.č.343/2015 o verejnom obstarávaní.
Dopravné značenie bude slúžiť na vizuálne usmerňovanie vozidiel a ostatných účastníkov premávky na pozemných komunikáciách a na zvýšenie bezpečnosti premávky na pozemných komunikáciách.


Fotogaleria k rozvoju obce

2018-projekt-zateplenie-MS_003 2018-projekt-zateplenie-MS_004 2018-projekt-zateplenie-MS_016 2018-projekt-zateplenie-MS_017 2015_Obnova-osvetlenia_001 2015_Obnova-osvetlenia_002 2015_Obnova-osvetlenia_003 2015_Obnova-osvetlenia_004 2015_Obnova-osvetlenia_005 2015_Obnova-osvetlenia_006 2015_Obnova-osvetlenia_007 2015_Obnova-osvetlenia_008 2015_Obnova-osvetlenia_009 2015_Obnova-osvetlenia_010 2015_Obnova-osvetlenia_011 2015_Obnova-osvetlenia_012 2015_Obnova-osvetlenia_013 2015_Obnova-osvetlenia_014 2015_Obnova-osvetlenia_015 2015_Obnova-osvetlenia_016 2015_Obnova-osvetlenia_017 2015_Obnova-osvetlenia_018 2015_Obnova-osvetlenia_019 2015_Obnova-osvetlenia_020 2013_09_11_Nova_Obradna_sien_do_obnovy_001 2013_09_11_Nova_Obradna_sien_do_obnovy_002 2013_09_11_Nova_Obradna_sien_do_obnovy_003 2013_09_11_Nova_Obradna_sien_do_obnovy_004 2013_09_11_Nova_Obradna_sien_do_obnovy_005 2013_09_11_Nova_Obradna_sien_otvorenie_006 2013_09_11_Nova_Obradna_sien_otvorenie_007 2013_09_11_Nova_Obradna_sien_otvorenie_008 2013_09_11_Nova_Obradna_sien_otvorenie_009 2013_09_11_Nova_Obradna_sien_otvorenie_010 2013_09_11_Nova_Obradna_sien_otvorenie_011 2013_09_11_Nova_Obradna_sien_otvorenie_012 2013_09_11_Nova_Obradna_sien_otvorenie_013 2013_09_11_Nova_Obradna_sien_otvorenie_015 2013_09_11_Nova_Obradna_sien_otvorenie_016 2013_09_11_Nova_Obradna_sien_otvorenie_018 2010_ObnovaSkoly_001 2010_ObnovaSkoly_002 2010_ObnovaSkoly_004 2010_ObnovaSkoly_007 2010_ObnovaSkoly_014 2010_ObnovaSkoly_017 2010_ObnovaSkoly_022 2010_ObnovaSkoly_023 2012_ObnovaKulturnehoDomu_01 2012_ObnovaKulturnehoDomu_03 2012_ObnovaKulturnehoDomu_06 2012_ObnovaKulturnehoDomu_07 2012_RekonstrukciaNamestia_a_DomuSmutku_068 2012_RekonstrukciaNamestia_a_DomuSmutku_070 2012_RekonstrukciaNamestia_a_DomuSmutku_072 2012_RekonstrukciaNamestia_a_DomuSmutku_073 2012_RekonstrukciaNamestia_01 2012_RekonstrukciaNamestia_02 2012_RekonstrukciaNamestia_03 2012_RekonstrukciaNamestia_04 2012_RekonstrukciaNamestia_05 2012_RekonstrukciaNamestia_06 2012_RekonstrukciaNamestia_07 2012_RekonstrukciaNamestia_09 2012_RekonstrukciaNamestia_10 2012_RekonstrukciaNamestia_12 2012_RekonstrukciaNamestia_13 2012_RekonstrukciaNamestia_15 2012_RekonstrukciaNamestia_16 2012_RekonstrukciaNamestia_17 2012_RekonstrukciaNamestia_18 2012_RekonstrukciaNamestia_20 2012_RekonstrukciaNamestia_21 2012_RekonstrukciaNamestia_22 2012_RekonstrukciaNamestia_23 2012_RekonstrukciaNamestia_24 2012_RekonstrukciaNamestia_25 2012_RekonstrukciaNamestia_26 2012_RekonstrukciaNamestia_27 2012_RekonstrukciaNamestia_28 2012_RekonstrukciaNamestia_29 2012_RekonstrukciaNamestia_30 2012_RekonstrukciaNamestia_31 2012_RekonstrukciaNamestia_32 2012_RekonstrukciaNamestia_33 2012_RekonstrukciaNamestia_34 2012_RekonstrukciaNamestia_35 2012_RekonstrukciaNamestia_36 2012_RekonstrukciaNamestia_37 2012_RekonstrukciaNamestia_38 2012_RekonstrukciaNamestia_39 2012_RekonstrukciaNamestia_40 2012_RekonstrukciaNamestia_41 2012_RekonstrukciaNamestia_42 2012_RekonstrukciaNamestia_43 2012_RekonstrukciaNamestia_44 2012_RekonstrukciaNamestia_45 2012_RekonstrukciaNamestia_46 2012_RekonstrukciaNamestia_48 2012_RekonstrukciaNamestia_54 2012_RekonstrukciaNamestia_55 2012_RekonstrukciaNamestia_57 2012_RekonstrukciaNamestia_58 2012_RekonstrukciaNamestia_59 2012_RekonstrukciaNamestia_60 2012_RekonstrukciaNamestia_61 2012_RekonstrukciaNamestia_62 2012_RekonstrukciaNamestia_063 2012_RekonstrukciaNamestia_064 2012_RekonstrukciaNamestia_065 2012_RekonstrukciaNamestia_066 2012_RekonstrukciaNamestia_067