Obec PREDAJNÁ - Rozvoj obce
vyhľadávanie 
Domáca stránka

Rozvoj obce


ERB Predajná
PROGRAM (PROJEKTY) ROZVOJA OBCE PREDAJNÁ
Hide details for UPNUPN
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PREDAJNÁ - MAPY [54056 kB]
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PREDAJNÁ - ZÁVAZNÁ ČASŤ [128 kB]
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PREDAJNÁ - MAPY - zmena a doplnok č. 1 (August 2010) [3568 kB]
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PREDAJNÁ - TEXTOVÁ ČASŤ- zmena a doplnok č. 1 (August 2010) [300 kB]
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PREDAJNÁ - TEXTOVÁ ČASŤ- zmena a doplnok č. 2 (August 2018) [331 kB]
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PREDAJNÁ - MAPY - zmena a doplnok č. 2 (August 2018) [8616 kB]
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PREDAJNÁ - TEXTOVÁ ČASŤ- zmena a doplnok č. 3 (Máj 2019) [232 kB]
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PREDAJNÁ - MAPY - zmena a doplnok č. 3 (Máj 2019) [85918 kB]
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PREDAJNÁ - TEXTOVÁ ČASŤ- zmena a doplnok č. 4 (Máj 2022) [515 kB]
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PREDAJNÁ - MAPY - zmena a doplnok č. 4 (Máj 2022) [3030 kB]
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PREDAJNÁ - MAPY - zmena a doplnok č. 5 (December 2023) [42041 kB]
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PREDAJNÁ - TEXTOVÁ ČASŤ- zmena a doplnok č. 5 (December 2023) [1510 kB]
Hide details for rok 2023 - Zvyšovanie bezpečnosti dopravy a vybudovanie orientačného info systémurok 2023 - Zvyšovanie bezpečnosti dopravy a vybudovanie orientačného info systému
2023 - Projekt "Podpora opatrení k zvyšovaniu bezpečnosti dopravy a vybudovanie orientačného informačného systému v obci Predajná" [200 kB]
Hide details for rok 2023 - Rozširenie cintorína s urnovým hájomrok 2023 - Rozširenie cintorína s urnovým hájom
2023 - Projekt "Rozširenie cintorína s urnovým hájom v obci Predajna" [13116 kB]
2023 - Projekt "Rozširenie cintorína s urnovým hájom v obci Predajna" (mapa zóny A s klimatickou funkciou) [370 kB]
Hide details for rok 2023 - Nové autobusové zastávky I/66rok 2023 - Nové autobusové zastávky I/66
Projekt "Nové autobusové zastávky I/66 v obci Predajna" (oznámenie o schválení žiadosti o príspevok) [705 kB]
Projekt "Nové autobusové zastávky I/66 v obci Predajna" (štúdia riešenia stavby) [2985 kB]
Projekt "Nové autobusové zastávky I/66 v obci Predajna" (informačná tabuľa) [205 kB]
Hide details for rok 2022 - Podpora a rozvoj obecnej knižnicerok 2022 - Podpora a rozvoj obecnej knižnice
Podpora a rozvoj obecnej knižnice [518 kB]
Hide details for rok 2022-2023 - Riešenie migračných výziev v obci Predajnárok 2022-2023 - Riešenie migračných výziev v obci Predajná
Projekt "Riešenie migračných výziev v obci Predajná" [886 kB]
Hide details for rok 2021 - Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Predajná II. etapa 9/2021rok 2021 - Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Predajná II. etapa 9/2021
Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Predajná II. etapa 9/2021 [95 kB]
Hide details for rok 2021-2023 - Podpora opatrovateľskej služby II v obci Predajnárok 2021-2023 - Podpora opatrovateľskej služby II v obci Predajná
Projekt "Podpora opatrovateľskej služby II v obci Predajná" [391 kB]
Hide details for rok 2020 - WIFI pre Teba v obci Predajnárok 2020 - WIFI pre Teba v obci Predajná
Projekt "WIFI pre Teba v obci Predajná" [217 kB]
Hide details for rok 2019-2021 - Podpora opatrovateľskej služby v obci Predajnárok 2019-2021 - Podpora opatrovateľskej služby v obci Predajná
Projekt "Podpora opatrovateľskej služby v obci Predajná" - Formulár príkladov dobrej praxe ESF [421 kB]
Projekt "Podpora opatrovateľskej služby v obci Predajná" [161 kB]
Hide details for rok 2019-2020 - Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Predajná I. etapa 7/2019 - 1/2020rok 2019-2020 - Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Predajná I. etapa 7/2019 - 1/2020
Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Predajná I. etapa 7/2019 - 1/2020 [151 kB]
Hide details for rok 2018-2019rok 2018-2019
Projekty "Rozvoj obce" [233 kB]
Hide details for rok 2017-2022 - Rozvoj sociálnych služieb v obci Predajnárok 2017-2022 - Rozvoj sociálnych služieb v obci Predajná
Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb na roky 2018 – 2022 [485 kB]
Priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2017 – 2022 v obci Predajná [161 kB]
Hide details for rok 2017-2018 - Národný projekt Podpora opatrovateľskej službyrok 2017-2018 - Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby
Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby - roky 2017-2018 [124 kB]
Hide details for rok 2017rok 2017
Projekty "Rozvoj obce" [305 kB]
Hide details for rok 2015 - Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Predajnárok 2015 - Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Predajná
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Predajná [141 kB]
Hide details for rok 2015 - Projekt kanalizácie v obci Predajnárok 2015 - Projekt kanalizácie v obci Predajná
Verejná kanalizácia - zmluva o pripojení [68 kB]
Čerpadlo kanalizácie [964 kB]
Verejná kanalizácia - žiadost o tlakovú kanalizačnú prípojku [33 kB]
Hide details for rok 2014 - Rekonštrukcia verejného priestranstva pri kultúrnom dome Predajnárok 2014 - Rekonštrukcia verejného priestranstva pri kultúrnom dome Predajná
Projekty "Rozvoj obce" realizované v rokoch 2013 - 2015 [85 kB]
Hide details for rok 2014-2015 - Revitalizácia okolia Domu smútku obce Predajnárok 2014-2015 - Revitalizácia okolia Domu smútku obce Predajná
Projekty "Rozvoj obce" realizované v rokoch 2013 - 2015 [85 kB]
Hide details for rok 2013 - Renovácia obradnej siene a výmena okien na OcÚ Predajnárok 2013 - Renovácia obradnej siene a výmena okien na OcÚ Predajná
Projekty "Rozvoj obce" realizované v rokoch 2013 - 2015 [85 kB]
Hide details for rok 2012 - Rekonštrukcie Námestia Juraja Pejkurok 2012 - Rekonštrukcie Námestia Juraja Pejku
Rekonštrukcie Námestia Juraja Pejku [3344 kB]
Hide details for rok 2011-2018 - Podpora zamestnanostirok 2011-2018 - Podpora zamestnanosti
Projekty realizované v spolupráci s ÚPSVR Brezno z finančných prostriedkov štátu a Európskeho sociálneho fondu v roku 2011-2015 [93 kB]
Projekty realizované v spolupráci s ÚPSVR Brezno z finančných prostriedkov štátu a Európskeho sociálneho fondu v roku 2016-2017 [91 kB]
Projekty realizované v spolupráci s ÚPSVR Brezno z finančných prostriedkov štátu a Európskeho sociálneho fondu v roku 2017-2018 [84 kB]
Hide details for rok 2010 - Rekonštrukcie ZŠ Predajnárok 2010 - Rekonštrukcie ZŠ Predajná
Projekt Rekonštrukcia Základnej školy s Materskou školou Predajná [58 kB]
Zvyšovanie bezpečnosti dopravy a vybudovanie orientačného info systému (2023)
Projekt podpora opatrení k zvyšovaniu bezpečnosti dopravy a vybudovanie orientačného informačného systému v obci Predajná
projekt-zvysovanie-bezpecnosti-dopravy-vybudovanie-orientacno-info-systemu-obec-2023.pdf
Riešenie migračných výziev v obci Predajná (2022-2023)
Projekt "Riešenie migračných výziev v obci Predajná"
- trvanie projektu 3/2022 - 3/2023
projekt-ukrajinci-pomoc-2022-2023.pdf

Podpora opatrovateľskej služby v obci Predajná

Trvalé dopravné značenie (rok 2017)
Projekt trvalé dopravné značenie

Oznamujeme občanom,
že sa v celej obci po uliciach bude od 7.11.2017 do 10.11.2017
montovať trvalé dopravné značenie.
Obec tento projekt realizuje s prostriedkov Ministerstva financií SR ,ktoré získalo formou dotácie a z obecného rozpočtu .

Projekt bol vypracovaný autorizovanym projektantom a odsúhlasený Okresným dopravným inšpektorátom v Brezne a Okresným úradom Brezno, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií . Zároveň bol obstaraný verejnou obchodnou súťažou ako zákazk a s nízkou hodnotou§117 zák.č.343/2015 o verejnom obstarávaní.
Dopravné značenie bude slúžiť na vizuálne usmerňovanie vozidiel a ostatných účastníkov premávky na pozemných komunikáciách a na zvýšenie bezpečnosti premávky na pozemných komunikáciách.


Fotogaleria k rozvoju obce

2018-projekt-zateplenie-MS_003 2018-projekt-zateplenie-MS_004 2018-projekt-zateplenie-MS_016 2018-projekt-zateplenie-MS_017 2015_Obnova-osvetlenia_001 2015_Obnova-osvetlenia_002 2015_Obnova-osvetlenia_003 2015_Obnova-osvetlenia_004 2015_Obnova-osvetlenia_005 2015_Obnova-osvetlenia_006 2015_Obnova-osvetlenia_007 2015_Obnova-osvetlenia_008 2015_Obnova-osvetlenia_009 2015_Obnova-osvetlenia_010 2015_Obnova-osvetlenia_011 2015_Obnova-osvetlenia_012 2015_Obnova-osvetlenia_013 2015_Obnova-osvetlenia_014 2015_Obnova-osvetlenia_015 2015_Obnova-osvetlenia_016 2015_Obnova-osvetlenia_017 2015_Obnova-osvetlenia_018 2015_Obnova-osvetlenia_019 2015_Obnova-osvetlenia_020 2013_09_11_Nova_Obradna_sien_do_obnovy_001 2013_09_11_Nova_Obradna_sien_do_obnovy_002 2013_09_11_Nova_Obradna_sien_do_obnovy_003 2013_09_11_Nova_Obradna_sien_do_obnovy_004 2013_09_11_Nova_Obradna_sien_do_obnovy_005 2013_09_11_Nova_Obradna_sien_otvorenie_006 2013_09_11_Nova_Obradna_sien_otvorenie_007 2013_09_11_Nova_Obradna_sien_otvorenie_008 2013_09_11_Nova_Obradna_sien_otvorenie_009 2013_09_11_Nova_Obradna_sien_otvorenie_010 2013_09_11_Nova_Obradna_sien_otvorenie_011 2013_09_11_Nova_Obradna_sien_otvorenie_012 2013_09_11_Nova_Obradna_sien_otvorenie_013 2013_09_11_Nova_Obradna_sien_otvorenie_015 2013_09_11_Nova_Obradna_sien_otvorenie_016 2013_09_11_Nova_Obradna_sien_otvorenie_018 2010_ObnovaSkoly_001 2010_ObnovaSkoly_002 2010_ObnovaSkoly_004 2010_ObnovaSkoly_007 2010_ObnovaSkoly_014 2010_ObnovaSkoly_017 2010_ObnovaSkoly_022 2010_ObnovaSkoly_023 2012_ObnovaKulturnehoDomu_01 2012_ObnovaKulturnehoDomu_03 2012_ObnovaKulturnehoDomu_06 2012_ObnovaKulturnehoDomu_07 2012_RekonstrukciaNamestia_a_DomuSmutku_068 2012_RekonstrukciaNamestia_a_DomuSmutku_070 2012_RekonstrukciaNamestia_a_DomuSmutku_072 2012_RekonstrukciaNamestia_a_DomuSmutku_073 2012_RekonstrukciaNamestia_01 2012_RekonstrukciaNamestia_02 2012_RekonstrukciaNamestia_03 2012_RekonstrukciaNamestia_04 2012_RekonstrukciaNamestia_05 2012_RekonstrukciaNamestia_06 2012_RekonstrukciaNamestia_07 2012_RekonstrukciaNamestia_09 2012_RekonstrukciaNamestia_10 2012_RekonstrukciaNamestia_12 2012_RekonstrukciaNamestia_13 2012_RekonstrukciaNamestia_15 2012_RekonstrukciaNamestia_16 2012_RekonstrukciaNamestia_17 2012_RekonstrukciaNamestia_18 2012_RekonstrukciaNamestia_20 2012_RekonstrukciaNamestia_21 2012_RekonstrukciaNamestia_22 2012_RekonstrukciaNamestia_23 2012_RekonstrukciaNamestia_24 2012_RekonstrukciaNamestia_25 2012_RekonstrukciaNamestia_26 2012_RekonstrukciaNamestia_27 2012_RekonstrukciaNamestia_28 2012_RekonstrukciaNamestia_29 2012_RekonstrukciaNamestia_30 2012_RekonstrukciaNamestia_31 2012_RekonstrukciaNamestia_32 2012_RekonstrukciaNamestia_33 2012_RekonstrukciaNamestia_34 2012_RekonstrukciaNamestia_35 2012_RekonstrukciaNamestia_36 2012_RekonstrukciaNamestia_37 2012_RekonstrukciaNamestia_38 2012_RekonstrukciaNamestia_39 2012_RekonstrukciaNamestia_40 2012_RekonstrukciaNamestia_41 2012_RekonstrukciaNamestia_42 2012_RekonstrukciaNamestia_43 2012_RekonstrukciaNamestia_44 2012_RekonstrukciaNamestia_45 2012_RekonstrukciaNamestia_46 2012_RekonstrukciaNamestia_48 2012_RekonstrukciaNamestia_54 2012_RekonstrukciaNamestia_55 2012_RekonstrukciaNamestia_57 2012_RekonstrukciaNamestia_58 2012_RekonstrukciaNamestia_59 2012_RekonstrukciaNamestia_60 2012_RekonstrukciaNamestia_61 2012_RekonstrukciaNamestia_62 2012_RekonstrukciaNamestia_063 2012_RekonstrukciaNamestia_064 2012_RekonstrukciaNamestia_065 2012_RekonstrukciaNamestia_066 2012_RekonstrukciaNamestia_067