Obec PREDAJNÁ - Objednávky, zmluvy, faktúry
vyhľadávanie 

Objednávky, zmluvy, faktúry

Povinne zverejňované objednávky, zmluvy, faktúry podľa zákona č. 546/2010 Z.z.

Zmluvy obce Predajná
Zmluvy obce Predajná od roku - 2011
Rozbaliť Rozbaľ Zbaliť Zbaľ
Číslo
Názov
Dátum
platnosti
Predmet
Dátum
zverejnenia
Hide details for 20242024
07/2024Search IconDohoda o obstaraní územnoplánovacej dokumentácie
[.pdf, 136 kB]
Calendar Icon03/28/2024. zmluva o dielo... 03/28/2024
06/2024Search IconZmluva na zhotovenie diela územnoplánovacej dokumentácie
[.pdf, 214 kB]
Calendar Icon03/28/2024. zmluva o dielo... 03/28/2024
05/2024Search IconDodatok 1 k zmluve o zriadení vecného bremena p. Lipničan
[.pdf, 132 kB]
Calendar Icon03/27/2024. zmluva o zriadení vecného bremena... 03/27/2024
04/2024Search IconZmluva č. 4/2024 - Dodatok č. 1 k Zmluve Packeta
[.pdf, 268 kB]
Calendar Icon02/27/2024. zmluva o zriadení vecného bremena... 02/27/2024
03/2024Search IconDodatok č. 1 Zmluve o poskytnutí právnych služieb
[.pdf, 112 kB]
Calendar Icon02/26/2024. zmluva o poskytnutí služieb... 02/26/2024
02/2024Search IconZmluva o zriadení vecného bremena p. Lipničan č. 02/2024
[.pdf, 185 kB]
Calendar Icon01/26/2024. zmluva o zriadení vecného bremena... 01/29/2024
01/2024Search IconZmluva o združenej dodávke elektriny č. 01/2024
[.pdf, 2426 kB]
Calendar Icon01/22/2024. zmluva na dodávku... 01/22/2024
Hide details for 20232023
24/2023Search IconZmluva o zabezpečení zimnej údržby
[.pdf, 246 kB]
Calendar Icon12/29/2023. zmluva o zabezpečení služby... 12/29/2023
22/2023Search IconZmluva Aglomerácia ČOV a kanalizácia
[.pdf, 13302 kB]
Calendar Icon12/08/2023. zmluva o zabezpečení služby... 12/14/2023
21/2023Search IconDodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 15/2023 zo dňa 1. 6. 2023
[.pdf, 7237 kB]
Calendar Icon11/16/2023. zmluva o dielo... 11/16/2023
20/2023Search IconZmluva o dielo č. 20/2023
[.pdf, 4545 kB]
Calendar Icon11/16/2023. zmluva o dielo... 11/16/2023
19/2023Search IconZmluva o dielo č. 19/2023
[.pdf, 9094 kB]
Calendar Icon11/16/2023. zmluva o dielo... 11/16/2023
18/2023Search IconDodatok č. 1 k zámennej zmluve
[.pdf, 216 kB]
Calendar Icon10/31/2023. zámenná zmluva... 10/31/2023
17/2023Search IconZámenná zmluva
[.pdf, 479 kB]
Calendar Icon09/11/2023. zámenná zmluva... 09/11/2023
16/2023Search IconZmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
[.pdf, 304 kB]
Calendar Icon09/11/2023. zmluva o nájme... 09/11/2023
15/2023Search IconZmluva o dielo č. 15/2023
[.pdf, 8702 kB]
Calendar Icon06/01/2023. zmluva o dielo... 08/31/2023
14/2023Search IconZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
[.pdf, 2698 kB]
Calendar Icon08/14/2023. zmluva o poskytnutí NFP... 08/15/2023
13/2023Search IconZmluva o dielo - o podaní umeleckého výkonu č. 13/2023
[.pdf, 331 kB]
Calendar Icon08/03/2023. zmluva o dielo... 08/07/2023
12/2023Search IconZmluva o nájme plochy na reklamné účely č. 1/2023
[.pdf, 419 kB]
Calendar Icon07/31/2023. zmluva o nájme... 07/31/2023
11/2023Search IconKúpna zmluva č. 11/2023
[.pdf, 425 kB]
Calendar Icon07/19/2023. kúpna zmluva... 07/19/2023
10/2023Search IconZmluva o zriadení vecného bremena p. Ferkovič č. 10/2023
[.pdf, 324 kB]
Calendar Icon07/03/2023. zmluva o zriadení vecného bremena... 07/03/2023
09/2023Search IconZmluva o poskytovaní finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby č. 09/2023
[.pdf, 2467 kB]
Calendar Icon06/06/2023. zmluva o poskytnutí FP... 06/21/2023
08/2023Search IconDodatok č. 2 ako úplné znenie k zmluve č. 01092011 o zriadení Spoločného obecného úradu
[.pdf, 2508 kB]
Calendar Icon05/15/2023. zriadenie spoločného obecného úradu... 05/15/2023
07/2023Search IconZmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom 07/2023
[.pdf, 594 kB]
Calendar Icon04/24/2023. zmluva o spolupráci... 04/24/2023
06/2023Search IconZmluva o poskytnutí dotácie - ZO JDS Predajná 06/2023
[.pdf, 520 kB]
Calendar Icon03/27/2023. zmluva o poskytnutí dotácie... 03/27/2023
05/2023Search IconZmluva o poskytnutí dotácie - ZO SZZP Podbrezová 05/2023
[.pdf, 291 kB]
Calendar Icon03/27/2023. zmluva o poskytnutí dotácie... 03/27/2023
04/2023Search IconZmluva o poskytnutí dotácie - farský úrad 04/2023
[.pdf, 301 kB]
Calendar Icon03/27/2023. zmluva o poskytnutí dotácie... 03/27/2023
03/2023Search IconZmluva o prevode Výpočtovej techniky
[.pdf, 2097 kB]
Calendar Icon03/13/2023. zmluva o prevode... 03/13/2023
02/2023Search IconZmluva o zabezpečení vedenia evidencie odpadov
[.pdf, 302 kB]
Calendar Icon03/13/2023. zmluva o zabezpečení služby... 03/13/2023
01/2023Search IconDodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí služieb č. ŽPI-2010-004
[.pdf, 615 kB]
Calendar Icon01/09/2023. zmluva o poskytnutí služieb... 01/09/2023
Hide details for 20222022
26/2022Search IconZmluva o poskytnutí podpory 26/2022
[.pdf, 3510 kB]
Calendar Icon12/14/2022. zmluva o poskytnutí dotácie... 12/19/2022
25/2022Search IconZmluva o poskytovaní služby pri nakladaní s komunálnym odpadom
[.pdf, 224 kB]
Calendar Icon12/06/2022. zmluva o poskytnutí služieb... 12/06/2022
24/2022Search IconZmluva o spolupráci
[.pdf, 411 kB]
Calendar Icon12/05/2022. zmluva o spolupráci... 12/05/2022
23/2022Search IconLicenčná zmluva č. 23/2022
[.pdf, 3184 kB]
Calendar Icon10/18/2022. licenčná zmluva... 10/18/2022
22/2022Search IconZmluva o obstaraní UPN dokumentácie č. 22/2022
[.pdf, 404 kB]
Calendar Icon10/18/2022. mandátna zmluva... 10/18/2022
21/2022Search IconKúpna zmluva č. 21/2022
[.pdf, 583 kB]
Calendar Icon09/20/2022. kúpna zmluva... 09/21/2022
20/2022Search IconZmluva o spolupráci
[.pdf, 669 kB]
Calendar Icon08/04/2022. zmluva o spolupráci... 08/04/2022
19/2022Search IconZmluva o výpožičke č. KRHZ-BB-VO-564-019/2022
[.pdf, 2741 kB]
Calendar Icon06/29/2022. zmluva o výpožičke... 07/25/2022
18/2022Search IconZmluva pre umiestnenie Z-BOXu
[.pdf, 510 kB]
Calendar Icon07/25/2022. zmluva o prenájme... 07/25/2022
17/2022Search IconZmluva o poskytovaní finančného príspevku č. 2022/001941 na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
[.pdf, 2442 kB]
Calendar Icon07/09/2022. zmluva o poskytnutí FP... 07/11/2022
16/2022Search IconDodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí služieb č. ŽPI-2010-004
[.pdf, 379 kB]
Calendar Icon07/06/2022. zmluva o poskytnutí služieb... 07/11/2022
15/2022Search IconDodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 02/2022 zo dňa 14. 1. 2022
[.pdf, 1021 kB]
Calendar Icon06/29/2022. zmluva o dielo... 06/30/2022
14/2022Search IconZmluva o vývoze nebezpečného odpadu
[.pdf, 528 kB]
Calendar Icon06/06/2022. zmluva o zabezpečení zberu... 06/06/2022
13/2022Search IconZmluva o spolupráci
[.pdf, 407 kB]
Calendar Icon06/01/2022. zmluva o spolupráci... 06/02/2022
12/2022Search IconZmluva o nájme nebytových priestorov č. 12/2022
[.pdf, 239 kB]
Calendar Icon05/30/2022. zmluva o nájme... 05/30/2022
11/2022Search IconZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-512-02191 z Fondu na podporu umenia
[.pdf, 619 kB]
Calendar Icon03/30/2022. zmluva o poskytnutí FP... 05/09/2022
10/2022Search IconZmluva o dodávke vody č. 822019192
[.pdf, 443 kB]
Calendar Icon05/03/2022. zmluva na dodávku... 05/09/2022
09/2022Search IconZmluva o spolupráci (riešenie humanitárnej krízy - vojna na Ukrajine)
[.pdf, 424 kB]
Calendar Icon05/02/2022. zmluva o spolupráci... 05/09/2022
08/2022Search IconDodatok 1 k zmluve o zriadení vecného bremena
[.pdf, 469 kB]
Calendar Icon04/06/2022. zmluva o zriadení vecného bremena... 04/11/2022
07/2022Search IconDoplnok k zmluve o dielo
[.pdf, 738 kB]
Calendar Icon03/31/2022. zmluva o dielo... 03/31/2022
06/2022Search IconDodatok 1 k zamestnávateľskej zmluve o DDS
[.pdf, 556 kB]
Calendar Icon03/22/2022. zmluva o sporení... 03/22/2022
05/2022Search IconZamestnávateľská zmluva o DDS
[.pdf, 2769 kB]
Calendar Icon03/22/2022. zmluva o sporení... 03/22/2022
04/2022Search IconDodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí služieb č. ŽPI-2010-004
[.pdf, 877 kB]
Calendar Icon02/09/2022. zmluva o poskytnutí služieb... 02/09/2022
03/2022Search IconDarovacia zmluva č. 03/2022
[.pdf, 138 kB]
Calendar Icon01/20/2022. darovacia zmluva... 01/20/2022
02/2022Search IconZmluva o dielo č. 2/2022
[.pdf, 1147 kB]
Calendar Icon01/14/2022. zmluva o dielo... 01/20/2022
01/2022Search IconZmluva o zriadení vecného bremena
[.pdf, 172 kB]
Calendar Icon01/19/2021. zmluva o zriadení vecného bremena... 01/19/2022
Hide details for 20212021
24/2021Search IconDodatok č.1 k zmluve o odchyte túlavých psov
[.pdf, 298 kB]
Calendar Icon12/16/2021. zmluva o zabezpečení služby... 12/16/2021
23/2021Search IconZmluva o zabezpečení zimnej údržby
[.pdf, 174 kB]
Calendar Icon12/09/2021. zmluva o zabezpečení služby... 12/09/2021
22/2021Search IconMandátna zmluva o obstaraní územno plánovacej dokumentácie
[.pdf, 1249 kB]
Calendar Icon10/28/2021. mandátna zmluva... 10/28/2021
21/2021Search IconDodatok 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J607-222-13 zo dňa 05. 09. 2018
[.pdf, 7189 kB]
Calendar Icon10/21/2021. zmluva o poskytnutí NFP... 10/21/2021
20/2021Search IconZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na prevádzku poskytovanej sociálnej služby Centrum zborovej diakonie Kanaán
[.pdf, 2450 kB]
Calendar Icon10/07/2021. zmluva o poskytnutí FP... 10/07/2021
19/2021Search IconDodatok č. 1 k zmluve o dielo
[.pdf, 388 kB]
Calendar Icon09/30/2021. zmluva o dielo... 09/30/2021
18/2021Search IconDodatok č. 4 k zmluve o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 11/003/19
[.pdf, 167 kB]
Calendar Icon09/17/2021. zmluva o úvere... 09/17/2021
17/2021Search IconDodatok č. 1 k zmluva o Municipálnom úvere - Univerzál - zmluva o úvere č. 11/012/19
[.pdf, 165 kB]
Calendar Icon09/17/2021. zmluva o úvere... 09/17/2021
16/2021Search IconMandátna zmluva č. 01/2021
[.pdf, 1531 kB]
Calendar Icon09/06/2021. mandátna zmluva... 09/06/2021
15/2021Search IconZmluva o dielo č. 15/2021
[.pdf, 4044 kB]
Calendar Icon09/06/2021. zmluva o dielo... 09/06/2021
14/2021Search IconDodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 014/2019 zo dňa 13. 1. 2020
[.pdf, 21687 kB]
Calendar Icon08/18/2021. zmluva o dielo... 08/18/2021
13/2021Search IconKúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena č. 13/2021
[.pdf, 173 kB]
Calendar Icon08/10/2021. kúpna zmluva... 08/10/2021
12/2021Search IconDodatok č. 3 k zmluve o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 11/003/19
[.pdf, 166 kB]
Calendar Icon07/20/2021. zmluva o úvere... 07/23/2021
11/2021Search IconDodatok č. 3 k zmluve o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 11/002/19
[.pdf, 168 kB]
Calendar Icon07/20/2021. zmluva o úvere... 07/23/2021
10/2021Search IconZmluva o termínovanom úvere č. 11/004/21
[.pdf, 194 kB]
Calendar Icon06/15/2021. zmluva o úvere... 06/16/2021
09/2021Search IconZmluva o odchyte túlavých psov
[.pdf, 2108 kB]
Calendar Icon04/29/2021. zmluva o zabezpečení služby... 04/29/2021
08/2021Search IconZmluva o výpožičke kompostéra č. 01/2021
[.pdf, 1309 kB]
Calendar Icon04/26/2021. zmluva o výpožičke... 04/26/2021
07/2021Search IconZmluva o pripojení do dátovej siete - FOSTNET
[.pdf, 14958 kB]
Calendar Icon04/24/2021. zmluva o zabezpečení služby... 04/24/2021
06/2021Search IconZmluva o adítorskej činnosti č. 06/2021
[.pdf, 15349 kB]
Calendar Icon04/12/2021. zmluva o adítorskej činnosti... 04/12/2021
05/2021Search IconZmluva o nájme pozemkov - Ing. Kortán č. 05/2021
[.pdf, 124 kB]
Calendar Icon03/30/2021. zmluva o nájme... 03/30/2021
04/2021Search IconDodatok 2 k zmluve ZM_SEP-IMRK2-2018-001957 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
[.pdf, 1979 kB]
Calendar Icon03/18/2021. zmluva o poskytnutí NFP... 03/18/2021
03/2021Search IconDodatok 1 k zmluve ZM_SEP-IMRK2-2018-001957 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
[.pdf, 2031 kB]
Calendar Icon03/18/2021. zmluva o poskytnutí NFP... 03/18/2021
02/2021Search IconZmluva ZM_SEP-IMRK2-2018-001957 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
[.pdf, 2531 kB]
Calendar Icon03/18/2021. zmluva o poskytnutí NFP... 03/18/2021
01BRKO/2021Search IconZmluva o nakladaní s bilogiocky rozložiteľným odpadom
[.pdf, 2505 kB]
Calendar Icon01/29/2021. zmluva o nakladaní s odpadom... 01/30/2021
01/2021Search IconZmluva o zbere, preprave a zneškodnení odpadu
[.pdf, 1449 kB]
Calendar Icon01/19/2021. zmluva o nakladaní s odpadom... 01/19/2021
Hide details for 20202020
21/2020Search IconZmluva o dielo č. 21/2020
[.pdf, 1696 kB]
Calendar Icon12/29/2020. zmluva o dielo... 12/29/2020
20/2020Search IconZmluva o výpožičke č. 20/2020
[.pdf, 568 kB]
Calendar Icon12/21/2020. zmluva o výpožičke... 12/21/2020
19WIFI/2020Search IconZmluva o dodaní tovarov pre zákazku Predajná - WIFI
[.pdf, 481 kB]
Calendar Icon11/19/2020. zmluva na dodávku... 11/19/2020
19/2020Search IconZmluva o dielo č. 19/2020
[.pdf, 2184 kB]
Calendar Icon11/18/2020. zmluva o dielo... 11/18/2020
18/2020Search IconZmluva o dielo č. 18/2020
[.pdf, 1161 kB]
Calendar Icon11/18/2020. zmluva o dielo... 11/18/2020
17/2020Search IconKúpna zmluva č. 17/2020
[.pdf, 3525 kB]
Calendar Icon09/27/2020. kúpna zmluva... 09/27/2020
16/2020Search IconNájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemkov
[.pdf, 796 kB]
Calendar Icon09/16/2020. zmluva o nájme... 09/16/2020
15/2020Search IconKúpna zmluva č. 15/2020
[.pdf, 160 kB]
Calendar Icon09/09/2020. kúpna zmluva... 09/09/2020
14/2020Search IconDohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní č. 1/2020 - kompostéry
[.pdf, 1832 kB]
Calendar Icon08/19/2020. zmluva o úvere... 08/19/2020
13/2020Search IconDodatok č. 2 k zmluve o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 11/003/19
[.pdf, 135 kB]
Calendar Icon07/21/2020. zmluva o úvere... 07/22/2020
12/2020Search IconDodatok č. 2 k zmluve o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 11/002/19
[.pdf, 136 kB]
Calendar Icon07/21/2020. zmluva o úvere... 07/22/2020
11/2020Search IconDodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí služieb č. ŽPI-2010-004
[.pdf, 806 kB]
Calendar Icon06/29/2020. zmluva o poskytnutí služieb... 07/08/2020
10/2020Search IconDodatok č. 2 k zmluve o Municipálnom úvere - Eurofondy č. 11/005/18
[.pdf, 620 kB]
Calendar Icon06/09/2020. zmluva o úvere... 06/09/2020
09/2020Search IconZmluva o dielo č. 09/2020
[.pdf, 4553 kB]
Calendar Icon06/04/2020. zmluva o dielo... 06/04/2020
09ELWIS/2020Search IconZmluva o práve používania služby ELWIS
[.pdf, 4521 kB]
Calendar Icon05/25/2020. zmluva o poskytnutí služieb... 05/25/2020
08/2020Search IconDodatok č.4 k protokolu o zverení majetku obce do správy Základnej školy Predajná zo dňa 17.04.2020
[.pdf, 843 kB]
Calendar Icon04/17/2020. zmluva o zverení majetku... 04/17/2020
07/2020Search IconDodatok č.3 k protokolu o zverení majetku obce do správy Základnej školy Predajná zo dňa 17.04.2020
[.pdf, 834 kB]
Calendar Icon04/17/2020. zmluva o zverení majetku... 04/17/2020
06/2020Search IconKúpna zmluva s víťazným uchádzačom - Verejné obstarávanie - Modernizácia technického vybavenia ZŠ s MŠ v obci Predajná - didaktické pomôcky
[.pdf, 9013 kB]
Calendar Icon12/20/2019. kúpna zmluva... 04/01/2020
05/2020Search IconKúpna zmluva s víťazným uchádzačom - Verejné obstarávanie - Modernizácia technického vybavenia ZŠ s MŠ v obci Predajná
[.pdf, 4289 kB]
Calendar Icon12/16/2019. kúpna zmluva... 03/18/2020
04/2020Search IconZmluva o poskytovaní fotografických služieb GOOGLE BUSINESS VIEW
[.pdf, 1445 kB]
Calendar Icon01/29/2020. zmluva o poskytnutí služieb... 02/03/2020
04/WIFI/2020Search IconZmluva o dielo č. 014/2019
[.pdf, 6988 kB]
Calendar Icon12/20/2019. zmluva o dielo... 01/31/2020
03/TV/2020Search IconDodatok č. 1 k zmluve o dielo
[.pdf, 1136 kB]
Calendar Icon12/09/2019. zmluva o dielo... 01/31/2020
03/2020Search IconKúpna zmluva č. 175/Gp/2019
[.pdf, 5285 kB]
Calendar Icon01/16/2020. kúpna zmluva... 01/17/2020
02/2020Search IconDodatok č. 1 k zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 11/003/19
[.pdf, 797 kB]
Calendar Icon01/16/2020. zmluva o úvere... 01/16/2020
01/2020Search IconDodatok č. 1 k zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 11/002/19
[.pdf, 618 kB]
Calendar Icon01/16/2020. zmluva o úvere... 01/16/2020
Hide details for 20192019
32/2019Search IconKúpna zmluva č. 32/2019 - vnútorné vybavenie komunitného centra
[.pdf, 1567 kB]
Calendar Icon09/19/2019. kúpna zmluva... 12/17/2019
31/2019Search IconDodatok 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - úprava zmluvných podmienok, prav a povinností k projektu "WIFI pre tebe v obci Predajná"
[.pdf, 4117 kB]
Calendar Icon12/05/2019. zmluva o poskytnutí NFP... 12/17/2019
30/2019Search IconZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - úprava zmluvných podmienok, prav a povinností k projektu "WIFI pre tebe v obci Predajná"
[.pdf, 12306 kB]
Calendar Icon12/05/2019. zmluva o poskytnutí NFP... 12/17/2019
20/KZ/MS/2019Search IconKúpna zmluva č. 20/KZ/MŠ/2019
[.pdf, 7029 kB]
Calendar Icon10/08/2019. kúpna zmluva... 12/11/2019
29/2019Search IconZmluva o dielo č. 29/2019
[.pdf, 2867 kB]
Calendar Icon11/16/2019. zmluva o dielo... 11/16/2019
28/2019Search IconDodatok č. 1 ku zmluva o dielo "Rozšírenie požiarnej zbrojnice - zmena dokončenej stavby"
[.pdf, 1087 kB]
Calendar Icon11/06/2019. zmluva o dielo... 11/11/2019
27/2019Search IconZmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál
[.pdf, 659 kB]
Calendar Icon11/05/2019. zmluva o účte... 11/05/2019
26/2019Search IconZmluva o Municipálnom úvere - Univerzál - zmluva o úvere č. 11/012/19
[.pdf, 1746 kB]
Calendar Icon11/05/2019. zmluva o úvere... 11/05/2019
25/2019Search IconZmluva o dielo na zhotovenie žiadosti o dotácie
[.pdf, 1707 kB]
Calendar Icon10/28/2019. zmluva o dielo... 10/31/2019
24/2019TKOSearch IconDodatok č. 2 k zmluve o odvoze TKO od 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020
[.pdf, 433 kB]
Calendar Icon10/25/2019. zmluva o odvoze odpadu... 10/29/2019
24/2019Search IconZmluva o dielo č. 24/2019
[.pdf, 2751 kB]
Calendar Icon10/25/2019. zmluva o dielo... 10/25/2019
23/2019Search IconZmluva o prenájme tlačových zariadení č.06/12/04/2019/013
[.pdf, 3338 kB]
Calendar Icon10/16/2019. zmluva o prenájme... 10/24/2019
22/2019Search IconZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
[.pdf, 87 kB]
Calendar Icon10/16/2019. zmluva o poskytnutí FP... 10/23/2019
21/2019Search IconDodatok č. 1 k zmluve o Municipálnom úvere - Eurofondy č. 11/005/18
[.pdf, 195 kB]
Calendar Icon10/15/2019. zmluva o úvere... 10/15/2019
20/2019Search IconZmluva o dielo č. 20/2019 - rekonštrukcia telocvične
[.pdf, 5271 kB]
Calendar Icon10/07/2019. zmluva o dielo... 10/08/2019
19/2019Search IconZmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č. 201912599
[.pdf, 1497 kB]
Calendar Icon09/25/2019. zmluva o poskytnutí služieb... 10/07/2019
18/2019Search IconZmluva o dielo č. 01/2019 - rozšírenie požiarnej zbrojnice - zmena dokončenej stavby
[.pdf, 5828 kB]
Calendar Icon09/03/2019. zmluva o dielo... 09/04/2019
17/2019Search IconDodatok 1 k kúpnej zmluve
[.pdf, 602 kB]
Calendar Icon08/19/2019. kúpna zmluva... 08/19/2019
16/2019Search IconZmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 11/003/19
[.pdf, 1857 kB]
Calendar Icon07/25/2019. zmluva o úvere... 07/26/2019
15/2019Search IconZmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 11/002/19
[.pdf, 1889 kB]
Calendar Icon07/25/2019. zmluva o úvere... 07/26/2019
14/2019Search IconZmluva o prevode vlastníctva
[.pdf, 120 kB]
Calendar Icon06/14/2019. kúpna zmluva... 06/14/2019
13/2019Search IconZmluva o dielo č. 01/2019 - oprava miestnych komunikácií v obci Predajná
[.pdf, 104 kB]
Calendar Icon06/03/2019. zmluva o dielo... 06/03/2019
12/2019Search IconZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
[.pdf, 2358 kB]
Calendar Icon05/22/2019. zmluva o poskytnutí FP... 05/27/2019
11/2019Search IconDoplnok k zmluve o dielo
[.pdf, 558 kB]
Calendar Icon05/13/2019. zmluva o dielo... 05/14/2019
10A/2019Search IconKúpna zmluva č. 10A/2019
[.pdf, 558 kB]
Calendar Icon05/07/2019. kúpna zmluva... 05/07/2019
08/2019Search IconDodatok 1 k zmluve o dielo č. 01/2018
[.pdf, 10555 kB]
Calendar Icon04/17/2019. zmluva o dielo... 05/07/2019
05/2019Search IconZmluva o dielo č. 01/2018
[.pdf, 9315 kB]
Calendar Icon03/14/2019. zmluva o dielo... 05/07/2019
10/2019Search IconMandátna zmluva č. 01/2019
[.pdf, 1657 kB]
Calendar Icon04/29/2019. mandátna zmluva... 05/03/2019
09/2019Search IconDodatok 1 k kúpnej zmluve
[.pdf, 908 kB]
Calendar Icon04/18/2019. kúpna zmluva... 04/19/2019
07/2019Search IconZmluva o obstaraní územnoplánovacej dokumentácie
[.pdf, 1121 kB]
Calendar Icon04/10/2019. mandátna zmluva... 04/10/2019
06/2019Search IconZmluva o zabezpečení zberu použitého jedlého oleja na území obce Predajná č. 06/2019
[.pdf, 568 kB]
Calendar Icon04/01/2019. zmluva o zabezpečení zberu... 04/08/2019
04/2019Search IconZmluva o dielo č. 1/2019
[.pdf, 4332 kB]
Calendar Icon03/12/2019. zmluva o dielo... 03/28/2019
03/2019Search IconZmluva o grantovom účte
[.pdf, 3956 kB]
Calendar Icon02/08/2019. zmluva o účte... 02/08/2019
02/2019Search IconKúpna zmluva č. 2/2019
[.pdf, 151 kB]
Calendar Icon02/07/2019. kúpna zmluva... 02/08/2019
01/2019Search IconMandátna zmluva
[.pdf, 1260 kB]
Calendar Icon02/01/2019. mandátna zmluva... 02/04/2019
01/GDPR/2019Search IconZmluva ZO/2019C9004-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
[.pdf, 4662 kB]
Calendar Icon01/31/2019. zmluva o zabezpečení služby... 02/01/2019
Hide details for 20182018
26/2018Search IconKúpna zmluva č. 26/2018
[.pdf, 33 kB]
Calendar Icon11/22/2018. kúpna zmluva... 11/23/2018
27/2018Search IconZmluva o dielo č. 27/2018
[.pdf, 594 kB]
Calendar Icon11/12/2018. zmluva o dielo... 11/12/2018
25/2018Search IconZmluva o dielo č. 25/2018
[.pdf, 128 kB]
Calendar Icon11/12/2018. zmluva o dielo... 11/12/2018
24/2018Search IconKúpna zmluva č. 24/2018
[.pdf, 234 kB]
Calendar Icon11/09/2018. kúpna zmluva... 11/12/2018
23/2018Search IconZmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 11/005/18
[.pdf, 1299 kB]
Calendar Icon10/23/2018. zmluva o úvere... 10/23/2018
22/2018Search IconZmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby č. 22/2018 (zmluva ukončená 31. 5. 2019)
[.pdf, 148 kB]
Calendar Icon10/09/2018. zmluva o dielo... 10/09/2018
21/2018Search IconZmluva o dielo na dodávku Bezpečnostného projektu ochrany IS osobných údajov č. 21/2018
[.pdf, 55 kB]
Calendar Icon10/09/2018. zmluva o dielo... 10/09/2018
20/2018Search IconDodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí služieb č. ŽPI-2010-004
[.pdf, 105 kB]
Calendar Icon10/05/2018. zmluva o poskytnutí služieb... 10/08/2018
19/2018Search IconZmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi v obci Predajná č. 19/2018
[.pdf, 121 kB]
Calendar Icon10/05/2018. zmluva o zabezpečení zberu... 10/05/2018
18/2018Search IconZmluva o poskytovaní služieb č. 18/2018
[.pdf, 279 kB]
Calendar Icon10/04/2018. zmluva o poskytnutí služieb... 10/04/2018
17/2018Search IconZmluva o grantovom účte
[.pdf, 7540 kB]
Calendar Icon09/26/2018. zmluva o účte... 09/26/2018
16/2018Search IconZmluva o dielo č. 16/2018
[.pdf, 705 kB]
Calendar Icon09/19/2018. zmluva o dielo... 09/19/2018
15/2018Search IconZmluva o dielo č. 15/2018
[.pdf, 113 kB]
Calendar Icon08/09/2018. zmluva o dielo... 08/10/2018
14/2018Search IconMandátna zmluva č. 14/2018 - Giertl - návrh
[.pdf, 163 kB]
Calendar Icon08/08/2018. mandátna zmluva... 08/09/2018
13/2018Search IconMandátna zmluva č. 13/2018
[.pdf, 384 kB]
Calendar Icon07/31/2018. mandátna zmluva... 08/09/2018
12/2018Search IconZmluva o zavedení a realizácii systému zberu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok v obci/meste
[.pdf, 519 kB]
Calendar Icon07/25/2018. zmluva o nakladaní s odpadom... 08/06/2018
11/2018Search IconZmluva o grantovom účte
[.pdf, 4986 kB]
Calendar Icon07/20/2018. zmluva o účte... 07/23/2018
10/2018Search IconZmluva o dielo č. 10/2018
[.pdf, 221 kB]
Calendar Icon07/20/2018. zmluva o dielo... 07/20/2018
09/2018Search IconMandátna zmluva č. 09/2018
[.pdf, 83 kB]
Calendar Icon07/09/2018. mandátna zmluva... 07/16/2018
08/2018Search IconMandátna zmluva č. 08/2018
[.pdf, 358 kB]
Calendar Icon07/04/2018. mandátna zmluva... 07/04/2018
07/2018Search IconZmluva o grantovom účte
[.pdf, 6713 kB]
Calendar Icon06/20/2018. zmluva o účte... 06/21/2018
06/AU/2018Search IconZmluva o audítorskej činnosti
[.pdf, 2533 kB]
Calendar Icon05/07/2018. zmluva o poskytnutí služieb... 05/08/2018
06/2018Search IconZmluva o poskytnutí dotácie 06/2018
[.pdf, 1370 kB]
Calendar Icon04/30/2018. zmluva o poskytnutí dotácie... 04/30/2018
05/2018Search IconZmluva o poskytnutí dotácie 05/2018
[.pdf, 897 kB]
Calendar Icon04/16/2018. zmluva o poskytnutí dotácie... 04/17/2018
04/2018Search IconDodatok č. 34 k zmluve o ukladaní odpadu č. 19/10/95
[.pdf, 28 kB]
Calendar Icon03/23/2018. zmluva o nakladaní s odpadom... 03/26/2018
03/2018Search IconKúpna zmluva č. 03/2018
[.pdf, 65 kB]
Calendar Icon01/17/2018. kúpna zmluva... 01/25/2018
01/2018Search IconZmluva o poskytnutí právnych služieb č. 01/2018
[.pdf, 742 kB]
Calendar Icon01/08/2018. zmluva o poskytnutí služieb... 01/09/2018
Hide details for 20172017
16/2017Search IconZmluva č. 15/01/2018/P na zabezpečenie úloh a povinností na úseku ochrany pred požiarmi prostredníctvom preventivára požiarnej ochrany obce
[.pdf, 2127 kB]
Calendar Icon12/28/2017. zmluva o zabezpečení služby... 12/29/2017
15/2017Search IconZmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 15/2017
[.pdf, 889 kB]
Calendar Icon12/19/2017. zmluva o poskytnutí služieb... 12/20/2017
14/2017Search IconZmluva o dielo č. 2017/10/16
[.pdf, 126 kB]
Calendar Icon11/14/2017. zmluva o dielo... 11/14/2017
13/2017Search IconZmluva o dielo č. 04/2017
[.pdf, 337 kB]
Calendar Icon09/25/2017. zmluva o dielo... 09/25/2017
12/2017Search IconDarovacia zmluva č. 12/2017
[.pdf, 47 kB]
Calendar Icon09/12/2017. darovacia zmluva... 09/13/2017
11/2017Search IconMandátna zmluva č. 11/2017
[.pdf, 265 kB]
Calendar Icon08/18/2017. mandátna zmluva... 08/23/2017
09/2017Search IconZmluva o nájme pozemkov č. 09/2017
[.pdf, 51 kB]
Calendar Icon07/01/2017. zmluva o nájme... 07/22/2017
10/2017Search IconKúpna zmluva č. 10/2017
[.pdf, 321 kB]
Calendar Icon07/20/2017. kúpna zmluva... 07/21/2017
08/2017Search IconZmluva o nájme pozemkov č. 08/2017
[.pdf, 193 kB]
Calendar Icon07/01/2017. zmluva o nájme... 06/22/2017
07/2017Search IconZmluva o nájme nebytových priestorov č. 07/2017
[.pdf, 1580 kB]
Calendar Icon03/31/2017. zmluva o nájme... 04/01/2017
06/2017Search IconKúpna zmluva č. 06/2017
[.pdf, 64 kB]
Calendar Icon03/28/2017. kúpna zmluva... 03/31/2017
178/2017Search IconZmluva č. 178/2017-OŽPSP-E-OZ o zriadení spoločného obecného úradu
[.pdf, 233 kB]
Calendar Icon03/15/2017. zriadenie spoločného obecného úradu... 03/30/2017
05/2017Search IconZmluva o vystúpení umelca č. 05/2017
[.pdf, 535 kB]
Calendar Icon03/20/2017. zmluva o poskytnutí služieb... 03/21/2017
03/2017Search IconZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
[.pdf, 141 kB]
Calendar Icon03/10/2017. zmluva o poskytnutí FP... 03/11/2017
02/2017Search IconZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
[.pdf, 153 kB]
Calendar Icon03/09/2017. zmluva o poskytnutí FP... 03/10/2017
01/2017Search IconZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
[.pdf, 154 kB]
Calendar Icon03/07/2017. zmluva o poskytnutí FP... 03/08/2017
01-ZPFP/2017Search IconDodatok k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-611-03653
[.pdf, 179 kB]
Calendar Icon01/12/2017. zmluva o poskytnutí FP... 01/13/2017
Hide details for 20162016
19/2016Search IconDodatok č. 1 k zmluve o Municipálnom úvere - Eurofondy č. 11/010/15
[.pdf, 65 kB]
Calendar Icon12/06/2016. zmluva o úvere... 12/07/2016
18/2016Search IconKúpna zmluva č. 18/2016
[.pdf, 205 kB]
Calendar Icon11/28/2016. kúpna zmluva... 11/29/2016
17/2016Search IconKúpna zmluva č. 17/2016
[.pdf, 63 kB]
Calendar Icon11/07/2016. kúpna zmluva... 11/07/2016
16A/2016Search IconZmluva o dielo č. 16A/2016
[.pdf, 300 kB]
Calendar Icon10/14/2016. zmluva o dielo... 10/14/2016
16/2016Search IconKúpna zmluva č. 16/2016
[.pdf, 825 kB]
Calendar Icon09/26/2016. kúpna zmluva... 09/27/2016
15/2016Search IconKúpna zmluva č. 15/2016
[.pdf, 801 kB]
Calendar Icon09/26/2016. kúpna zmluva... 09/27/2016
14-ZNPU/2016Search IconZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-611-03653
[.pdf, 600 kB]
Calendar Icon09/07/2016. zmluva o poskytnutí FP... 09/12/2016
14/2016Search IconZmluva o dielo č. 05/2016
[.pdf, 105 kB]
Calendar Icon09/05/2016. zmluva o dielo... 09/06/2016
13/2016Search IconServisná zmluva o poskytnutí technickej služby č. TS-FT 001396-2016/11
[.pdf, 213 kB]
Calendar Icon08/26/2016. zmluva o poskytnutí služieb... 08/27/2016
10/2016/342/215-2050-1200Search IconDodatok 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 342/215-2050-1200
[.pdf, 400 kB]
Calendar Icon07/04/2016. zmluva o poskytnutí NFP... 07/18/2016
12/2016Search IconKúpna zmluva č. 12/2016
[.pdf, 64 kB]
Calendar Icon07/11/2016. kúpna zmluva... 07/11/2016
11/2016Search IconKúpna zmluva č. 11/2016
[.pdf, 165 kB]
Calendar Icon07/04/2016. kúpna zmluva... 07/06/2016
09/2016Search IconZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
[.pdf, 1625 kB]
Calendar Icon07/04/2016. zmluva o poskytnutí FP... 07/05/2016
08/2016Search IconZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
[.pdf, 1689 kB]
Calendar Icon07/01/2016. zmluva o poskytnutí FP... 07/02/2016
06/2016Search IconZmluva o dielo č. O/232/2016
[.pdf, 312 kB]
Calendar Icon06/01/2016. zmluva o dielo... 06/22/2016
07/2016Search IconZmluva o nájme nehnuteľnosti č. 07/2016
[.pdf, 66 kB]
Calendar Icon06/03/2016. zmluva o nájme... 06/06/2016
05/AU/2016Search IconZmluva o audítorskej činnosti
[.pdf, 2528 kB]
Calendar Icon05/25/2016. zmluva o poskytnutí služieb... 05/27/2016
05/2016Search IconZmluva o poskytnutí služieb
[.pdf, 220 kB]
Calendar Icon05/25/2016. zmluva o poskytnutí služieb... 05/27/2016
04/2016Search IconZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
[.pdf, 88 kB]
Calendar Icon04/25/2016. zmluva o dotácii... 04/25/2016
03/2016dohSearch IconDohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky č. 11/001/13
[.pdf, 3418 kB]
Calendar Icon04/08/2016. zmluva o úvere... 04/08/2016
02/2016Search IconDodatok č. 4 k zmluve o Municipálnom úvere - Eurofondy (B) č. 11/001/13
[.pdf, 3814 kB]
Calendar Icon04/08/2016. zmluva o úvere... 04/08/2016
01/2016Search IconNájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemkov
[.pdf, 68 kB]
Calendar Icon03/18/2016. zmluva o nájme... 03/19/2016
12/2015Search IconZmluva o dielo č. 12/2015
[.pdf, 1589 kB]
Calendar Icon12/31/2015. zmluva o dielo... 01/02/2016
Hide details for 20152015
11/2015dohSearch IconDohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky č. 11/010/15
[.pdf, 797 kB]
Calendar Icon12/15/2015. zmluva o úvere... 12/16/2015
11/2015Search IconZmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (B) č. 11/010/15
[.pdf, 1430 kB]
Calendar Icon12/15/2015. zmluva o úvere... 12/16/2015
10/2015Search IconZmluva o dielo č. 10/2015
[.pdf, 175 kB]
Calendar Icon12/08/2015. zmluva o dielo... 12/09/2015
09/2015Search IconDodatok č. 3 k zmluve o Municipálnom úvere - Eurofondy (B) č. 11/001/13
[.pdf, 43 kB]
Calendar Icon11/04/2015. zmluva o úvere... 11/05/2015
08/2015Search IconDodatok č. 1 k zmluve o Municipálnom úvere - Eurofondy (B) č. 11/005/14
[.pdf, 53 kB]
Calendar Icon11/04/2015. zmluva o úvere... 11/05/2015
07/2015Search IconZmluva o dielo č. 07/2015
[.pdf, 812 kB]
Calendar Icon09/07/2015. zmluva o dielo... 09/10/2015
7/2015Search IconKúpna zmluva č. 7/2015
[.pdf, 810 kB]
Calendar Icon08/17/2015. kúpna zmluva... 08/17/2015
06/2015Search IconMandátna zmluva č. 6/2015
[.pdf, 1149 kB]
Calendar Icon06/01/2015. mandátna zmluva... 06/02/2015
05/2015Search IconZmluva o dielo č. PD-2015/04
[.pdf, 831 kB]
Calendar Icon04/07/2015. zmluva o dielo... 04/15/2015
04/2015Search IconDodatok č. 2 k zmluve o Municipálnom úvere - Eurofondy (B) č. 11/001/13
[.pdf, 61 kB]
Calendar Icon04/14/2015. zmluva o úvere... 04/14/2015
03/2015Search IconZmluva o výpožičke č. 3/2015
[.pdf, 133 kB]
Calendar Icon03/27/2015. zmluva o výpožičke... 03/28/2015
02/2015pzSearch IconPoistná zmluva č. 2pz/2015
[.pdf, 2370 kB]
Calendar Icon03/25/2015. poistná zmluva... 03/26/2015
01/2015pzSearch IconPoistná zmluva č. 1pz/2015
[.pdf, 39 kB]
Calendar Icon02/19/2015. poistná zmluva... 02/26/2015
01/2015Search IconRámcová zmluva na dodávku č. 1/2015
[.pdf, 769 kB]
Calendar Icon02/04/2015. zmluva na dodávku... 02/03/2015
01dod/2015TKOSearch IconDodatok č. 1 k zmluve o odvoze odpadu zo dňa 1. 1. 2015
[.pdf, 257 kB]
Calendar Icon02/01/2015. zmluva o odvoze odpadu... 02/02/2015
01/2015TKOSearch IconZmluva o odvoze odpadu
[.pdf, 926 kB]
Calendar Icon01/01/2015. zmluva o odvoze odpadu... 01/02/2015
Hide details for 20142014
09/2014Search IconDodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí služieb zo dňa 15.11.2013
[.pdf, 46 kB]
Calendar Icon12/31/2014. zmluva o poskytnutí služieb... 12/31/2014
08/2014Search IconDodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí služieb zo dňa 15.11.2013
[.pdf, 44 kB]
Calendar Icon12/31/2014. zmluva o poskytnutí služieb... 12/31/2014
7/2014Search IconZmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (B) č. 11/005/14
[.pdf, 495 kB]
Calendar Icon11/05/2014. zmluva o úvere... 11/06/2014
6/2014Search IconRámcová zmluva o zabezpečení servisných služieb pre kancelársku techniku č. 6/2014
[.pdf, 81 kB]
Calendar Icon05/22/2014. zmluva o zabezpečení služby... 06/17/2014
05/2014Search IconZmluva o spolupráci č. 313751/2014
[.pdf, 62 kB]
Calendar Icon04/25/2014. zmluva o spolupráci... 04/25/2014
04/2014Search IconZmluva o dielo č. 04/2014
[.pdf, 267 kB]
Calendar Icon04/25/2014. zmluva o dielo... 04/25/2014
3/2014Search IconZmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (B) č. 11/001/13
[.pdf, 1610 kB]
Calendar Icon04/07/2014. zmluva o úvere... 04/07/2014
02/2014Search IconZmluva o dielo č. 02/2014
[.pdf, 154 kB]
Calendar Icon02/26/2014. zmluva o dielo... 02/27/2014
01/2014pzSearch IconPoistná zmluva č. 1pz/2014
[.pdf, 916 kB]
Calendar Icon01/08/2014. poistná zmluva... 01/20/2014
1/2014Search IconKúpna zmluva č. 1/2014
[.pdf, 152 kB]
Calendar Icon01/07/2014. kúpna zmluva... 01/08/2014
Hide details for 20132013
21/2013Search IconZmluva o nájme pozemkov č. 21/2013
[.pdf, 250 kB]
Calendar Icon12/18/2013. zmluva o nájme... 12/18/2013
22/2013Search IconZmluva o poskytnutí služieb
[.pdf, 108 kB]
Calendar Icon11/15/2013. zmluva o poskytnutí služieb... 11/16/2013
20/2013Search IconZmluva o poskytnutí služieb
[.pdf, 104 kB]
Calendar Icon11/15/2013. zmluva o poskytnutí služieb... 11/16/2013
19/2013Search IconZmluva o dielo č. 19/2013
[.pdf, 317 kB]
Calendar Icon11/12/2013. zmluva o dielo... 11/13/2013
18/2013Search IconZmluva o dielo č. 18/2013
[.pdf, 321 kB]
Calendar Icon11/12/2013. zmluva o dielo... 11/13/2013
17/2013Search IconZmluva o nakladaní s komunálnym odpadom
[.pdf, 111 kB]
Calendar Icon10/31/2013. zmluva o nakladaní s odpadom... 11/01/2013
17/NZ/2013Search IconZmluva o nájme nebytových priestorov Krajčírstvo - dodatok k zmluve z 2.12.2008
[.pdf, 481 kB]
Calendar Icon10/04/2013. zmluva o nájme... 10/05/2013
16NZ/2013Search IconZmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
[.pdf, 1244 kB]
Calendar Icon10/04/2013. zmluva o nájme... 10/05/2013
16/2013Search IconZmluva o dielo č. 16/2013
[.pdf, 127 kB]
Calendar Icon10/01/2013. zmluva o dielo... 10/01/2013
15PFP/2013Search IconZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
[.pdf, 1026 kB]
Calendar Icon06/26/2013. zmluva o poskytnutí FP... 06/27/2013
14PFP/2013Search IconZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
[.pdf, 143 kB]
Calendar Icon06/11/2013. zmluva o poskytnutí FP... 06/12/2013
13/2013Search IconZmluva o odvoze odpadu
[.pdf, 142 kB]
Calendar Icon06/10/2013. zmluva o odvoze odpadu... 06/11/2013
12PFP/2013Search IconZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
[.pdf, 1010 kB]
Calendar Icon05/28/2013. zmluva o poskytnutí FP... 05/29/2013
9PFP/2013Search IconZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
[.pdf, 140 kB]
Calendar Icon05/24/2013. zmluva o poskytnutí FP... 05/25/2013
8PFP/2013Search IconZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
[.pdf, 140 kB]
Calendar Icon05/24/2013. zmluva o poskytnutí FP... 05/25/2013
7PFP/2013Search IconZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
[.pdf, 143 kB]
Calendar Icon05/24/2013. zmluva o poskytnutí FP... 05/25/2013
1/2013Search IconZmluva o nájme nehnuteľnosti č. 1/2013
[.pdf, 119 kB]
Calendar Icon04/24/2013. zmluva o nájme... 05/25/2013
11PFP/2013Search IconZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
[.pdf, 143 kB]
Calendar Icon05/24/2013. zmluva o poskytnutí FP... 05/25/2013
10PFP/2013Search IconZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
[.pdf, 143 kB]
Calendar Icon05/24/2013. zmluva o poskytnutí FP... 05/25/2013
6/2013Search IconMandátna zmluva č. 6/2013
[.pdf, 95 kB]
Calendar Icon04/16/2013. mandátna zmluva... 04/17/2013
5/2013Search IconMandátna zmluva č. 5/2013
[.pdf, 162 kB]
Calendar Icon04/08/2013. mandátna zmluva... 04/09/2013
4/2013Search IconDodatok č. 2 k zmluve o termínovanom úvere č. 11/031/09 zo dňa 03.12.2009
[.pdf, 90 kB]
Calendar Icon04/09/2013. zmluva o úvere... 04/09/2013
3/2013Search IconZmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (B) č. 11/001/13
[.pdf, 688 kB]
Calendar Icon04/09/2013. zmluva o úvere... 04/09/2013
2/2013Search IconKúpna zmluva č. 2/2013
[.pdf, 114 kB]
Calendar Icon04/05/2013. kúpna zmluva... 04/05/2013
ROS/2010Search IconDodatok 1 k zmluve o dielo č. ROS/2010
[.pdf, 87 kB]
Calendar Icon03/08/2013. zmluva o dielo... 03/09/2013
1/2013Search IconKúpna zmluva č. 1/2013
[.pdf, 82 kB]
Calendar Icon01/24/2013. kúpna zmluva... 01/25/2013
Hide details for 20122012
5/2012Search IconMandátna zmluva č. 5/2012
[.pdf, 145 kB]
Calendar Icon12/13/2012. mandátna zmluva... 12/13/2012
4/2012Search IconZmluva o zabezpečení zberu papiera na území obce Predajná č. 4/2012
[.pdf, 65 kB]
Calendar Icon12/11/2012. zmluva o zabezpečení zberu... 12/11/2012
3/2012Search IconZmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva č. 3/2012
[.pdf, 68 kB]
Calendar Icon12/07/2012. zmluva o spolupráci... 12/07/2012
Z2214012043501/2012Search IconDodatok 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z22110120293901/2012
[.pdf, 79 kB]
Calendar Icon12/04/2012. zmluva o poskytnutí NFP... 12/05/2012
2NFP/2012Search IconZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0200014
[.pdf, 423 kB]
Calendar Icon10/02/2012. zmluva o poskytnutí NFP... 10/02/2012
2/2012Search IconZmluva o dielo č. 2/2012
[.pdf, 149 kB]
Calendar Icon09/21/2012. zmluva o dielo... 09/21/2012
Z2214012043501/2012Search IconDodatok 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2214012043501/2012
[.pdf, 661 kB]
Calendar Icon04/23/2012. zmluva o poskytnutí NFP... 04/24/2012
1/2012Search IconDodatok 1 k zmluve o dielo č. 1/2012
[.pdf, 153 kB]
Calendar Icon02/09/2012. zmluva o dielo... 02/09/2012
1/2012Search IconZmluva o dielo č. 1/2012
[.pdf, 1576 kB]
Calendar Icon01/19/2012. zmluva o dielo... 01/20/2012
Hide details for 20112011
2/2011Search IconZmluva o dielo č. 2/2011
[.pdf, 1656 kB]
Calendar Icon10/10/2011. zmluva o dielo... 10/28/2011
1/2011Search IconZmluva o dielo č. 1/2011
[.pdf, 1553 kB]
Calendar Icon09/27/2011. zmluva o dielo... 10/12/2011
4/2011Search IconKúpna zmluva č. 4/2011
[.pdf, 677 kB]
Calendar Icon08/19/2011. kúpna zmluva... 08/26/2011
3/2011Search IconKúpna zmluva č. 3/2011
[.pdf, 705 kB]
Calendar Icon08/19/2011. kúpna zmluva... 08/26/2011
232/2011Search IconZmluva č. 232/2011 o zriadení spoločného obecného úradu
[.pdf, 3986 kB]
Calendar Icon09/01/2011. zriadenie spoločného obecného úradu... 07/23/2011
2/2011Search IconKúpna zmluva č. 2/2011
[.pdf, 137 kB]
Calendar Icon06/28/2011. kúpna zmluva... 06/28/2011
1/2011Search IconKúpna zmluva č. 1/2011
[.pdf, 148 kB]
Calendar Icon06/26/2011. kúpna zmluva... 06/27/2011
799/2010Search IconKúpna zmluva č. 799/2010
[.pdf, 651 kB]
Calendar Icon02/02/2011. kúpna zmluva... 03/02/2011
Hide details for 20102010
ROS/2010Search IconZmluva o dielo "Renovácia obradnej siene a výmena okien na obecnom úrade Predajná" č. ROS/2010
[.pdf, 3445 kB]
Calendar Icon11/26/2010. zmluva o dielo... 11/26/2010
14/2010Search IconNájomná zmluva č. 14/2010
[.pdf, 735 kB]
Calendar Icon04/29/2010. zmluva o nájme... 04/30/2010